top of page

Lekcija par traumatismu

Traumatisms ir nozīmīga sabiedrības veselības problēma.


Tāpēc, lai mazinātu traumu gūšanas risku biežāko traumu gūšanas kontekstā, piemēram, no kritieniem, apdegumiem, dzīvnieku kodumiem, šodien, 23.maijā, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma jaunieši tika izglītoti par drošu uzvedību, drošu vidi, pareizu drošības aprīkojuma lietošanu, atbilstoša apģērba izvēli, savu spēju kritisku izvērtēšanu u.c. aspektiem.


Vieslekciju laikā jaunieši varēja diskutēt, uzdot jautājumus, dalīties pieredzē, kā arī piedalīties dažādos tematiskos uzdevumos.


Paldies lektoriem par būtisko tēmu aktualizēšanu un skaidrojumu!


Lekcijas notika Veselības ministrijas uzsāktā izglītojošu pasākumu cikla īstenošanas izglītības iestādēs ietvaros.Comments


Archive
bottom of page