top of page

Eksāmenu laiku tehnikumā ar augstiem rezultātiem atklāj jaunie lauksaimnieki

Vakar, 10. maijā, tehnikumā eksāmenu laiku atklāja LAt19-8 grupa, kura ES fondu pieaugušo izglītības projekta Nr.8.4.1. "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" ietvaros apguva un kārtoja profesionālās kvalifikācijas eksāmenu tālākizglītības programmā „Augkopība”, specialitātē „Augkopības tehniķis”.


Eksāmenā piedalījās 13 izglītojamie, kuriem tā laikā bija jārāda mācību procesā iegūtās zināšanas un prasmes kā noregulēt sējmašīnu, kā plānot lauksaimniecības darbus, kas saistīti ar mēslošanu un augu aizsardzību.


Pēc eksāmena komisijas pārstāvji pauda gandarījumu par augsto grupas praktisko iemaņu un zināšanu līmeni. Tādēļ neizpalika arī vērā ņemami - izcili un ļoti labi vērtējumi.


Paldies lauksaimniecības priekšmetu skolotājiem par jauno profesionāļu sagatavošanu un eksāmena komisijai par darbu! Vēlam jaunajiem lauksaimniecības nozares speciālistiem veiksmi darbos un profesionālajā dzīvē!

Comments


Archive
bottom of page