top of page

Annas Zaulas lekcija

“Mēs visi esam atšķirīgi, un katrs sagaidām, ka mūsu dažādība tiks respektēta.”


Gaidot Skolotāju dienu, šodien tehnikuma pedagogiem bija iespēja pašiem izglītoties, gūt plašāku skatījumu uz savu ikdienu un darbu ar jauniešiem.


Tehnikumā viesojās Anna Zaula ar lekciju “Vai iekļaujoša izglītība ir speciāla?!”. Tās laikā runājām par jauniešu vajadzībām un atbalsta pasākumiem, ceļu uz iekļaujošu izglītību un dažādības respektēšanu, apzinoties skolotāja nozīmīgo lomu tajā.


Paldies Annai Zaulai par šo tikšanos – guvām iedvesmu un enerģiju turpmākajam darbam!

Comments


Archive
bottom of page