Izglītības programma - Programmēšana

Iegūstamā kvalifikācija - Programmēšanas tehniķis

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība 

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi 

Iegūstamais izglītības dokumentsDiploms par profesionālo vidējo izglītību

Prakse - 720 stundas 4 gadu laikā

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

Latviešu valoda /Angļu valoda /Matemātika /Dabaszinības /Sports /u.c.

Profesionālie mācību priekšmeti

EIKT pamatprocesi un darbu veidi /EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas /Vienkāršu algoritmu izstrāde /Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei /Sistēmu programmēšana /Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana /Serveru izvēle un uzstādīšana /Datu bāzu programmēšana /EIKT drošības politikas veidošana /Tīmekļa vietņu programmēšana (WEB) (izvēle) /Lietotnes programmēšana un EIKT produktu izstrāde (izvēle) /Praktiskās mācības

Profesijas pamatuzdevumi un pienākumi

Programmēšanas tehniķis veic programmatūras izstrādi, darbības pārbaudi un darbības izmaiņas ar mērķi izveidot funkcionālu un izvirzītajām prasībām atbilstošu vienkāršu programmatūras risinājumu vai tā komponentes.
Programmēšanas tehniķis strādā uzņēmumā, kas veic programmēšanu, vai kā pašnodarbināta persona, vai kā individuālais komersants. 

 

VTDT

Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126.

Telefons/fakss 641 30602, e-pasts: info@vtdt.edu.lv

libro.png
wiki.png
mykoob.png
stundas.png
gmail.png