top of page
Programmēšanas tehniķis

Datu bāzu veidošana, programmatūras vienības pirmkodu analīze, programmatūras atjaunināšana

Izglītības programma - Programmēšana

Iegūstamā kvalifikācija - Programmēšanas tehniķis

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība 

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi 

Iegūstamais izglītības dokumentsDiploms par profesionālo vidējo izglītību

Prakse - 720 stundas 4 gadu laikā

Programmas īstenošanas vieta - Cēsis

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

Latviešu valoda /Angļu valoda /Matemātika /Dabaszinības /Sports /u.c.

Profesionālie moduļi (profesionālie mācību priekšmeti)

EIKT pamatprocesi un darbu veidi /EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas /Algoritmēšanas un programmēšanas pamati /Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei /Datorsistēmas un datortīkli /Sistēmu programmēšana /Datu bāzu programmēšana /Tīmekļa vietņu programmēšana (WEB) /Programmēšanas tehnoloģijas /Matemātikas speciālās nodaļas /EIKT drošības politika

Profesijas pamatuzdevumi un pienākumi

Programmēšanas tehniķis veic programmatūras izstrādi, darbības pārbaudi un darbības izmaiņas ar mērķi izveidot funkcionālu un izvirzītajām prasībām atbilstošu vienkāršu programmatūras risinājumu vai tā komponentes.
Programmēšanas tehniķis strādā uzņēmumā, kas veic programmēšanu, vai kā pašnodarbināta persona, vai kā individuālais komersants. 

 

Prakšu vietas

SIA LOL
AS LATVENERGO
SIA LATTELECOM
SIA CODEART
SIA "sem.lv"
SIA 19 POINTS

bottom of page