Pavārs

Ēdienu gatavošana, izejvielu aprēķināšana, ēdiena kvalitātes izvērtēšana

Izglītības programma - Ēdināšanas pakalpojumi

Iegūstamā kvalifikācija - Pavārs

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība 

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi

Iegūstamais izglītības dokumentsDiploms par profesionālo vidējo izglītību 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

​Latviešu valoda /Angļu valoda /Matemātika /Dabaszinības /Sports /u.c.

Prakse uzņēmumos 720 stundas 4 gadu laikā 

Profesionālie mācību priekšmeti

Sabiedrības un cilvēka drošība / Paškontroles sistēma ēdināšanas uzņēmumā / Pārtikas prečzinība / Ēdināšanas uzņēmumu aprīkojums / Ēdienu gatavošanas tehnoloģija / Ēdienu gatavošana / Ēdienu noformēšana un pasniegšana / Lietišķo attiecību psiholoģija / Tehnoloģiskās dokumentācijas izstrādāšana / Datorizētās programmas ēdināšanā / Viesu apkalpošanas organizācija / Ēdināšanas uzņēmumu darba organizācija / Uzskaite un atskaite / Pirmā profesionālā svešvaloda / Otrā profesionālā svešvaloda / Uzņēmējdarbība ēdināšanas nozarē / Likumdošanas pamati

Profesijas pamatuzdevumi un pienākumi

Pavārs gatavo un noformē dažādas sarežģītības ēdienus, ievērojot ēdienu gatavošanas
tehnoloģiju, uzņēmuma paškontroles sistēmas prasības un racionālu visu resursu apriti,
nodrošina ražošanas tehnoloģiskā aprīkojuma sagatavošanu un lietošanu darbā, izvērtē
izejvielu, starpproduktu un gatavo ēdienu kvalitāti. Pavārs strādā uzņēmumos, kas nodarbojas ar
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu.

Prakšu vietas

SIA „Beātus” - Hotel Cēsis
SIA „Hotel Wolmar”
SIA “Santas Rezidence”
SIA „Ēd” - restorāns "Jāņoga"
Kafejnīca "Province"

VTDT

Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126

Telefons/fakss 641 30602, e-pasts: info@vtdt.edu.lv

uzdevumi_round_400x400px.png