top of page
Pavārs

Ēdienu gatavošana, izejvielu aprēķināšana, ēdiena kvalitātes izvērtēšana

Izglītības programma - Ēdināšanas pakalpojumi

Iegūstamā kvalifikācija - Pavārs

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība 

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi

Iegūstamais izglītības dokumentsDiploms par profesionālo vidējo izglītību 

Programmas īstenošanas vieta - Priekuļi

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

​Latviešu valoda /Angļu valoda /Matemātika /Dabaszinības /Sports /u.c.

Prakse uzņēmumos 720 stundas

Profesionālie moduļi (profesionālie mācību priekšmeti)

Ēdināšanas uzņēmuma darbības pamatprincipi /Paškontroles sistēma ēdināšanas uzņēmumā /Lietišķās saskarsmes pamatprincipi /Pārtikas produktu un izejvielu pirmapstrāde /Produktu un izstrādājumu uzglabāšana /Ražošanas darba organizācija (1.līmenis) /Ēdienu gatavošanas tehnoloģija (1. līmenis) /Ēdienu gatavošanas tehnoloģija (2.līmenis) /Ēdienkartes izveide /Latviešu nacionālā un mūsdienu virtuve /Tehnoloģiskās un uzskaites dokumentācijas izveide /Ražošanas darba organizācija (2.līmenis) /Profesionālā saziņa svešvalodās

Profesijas pamatuzdevumi un pienākumi

Pavārs gatavo un noformē dažādas sarežģītības ēdienus, ievērojot ēdienu gatavošanas
tehnoloģiju, uzņēmuma paškontroles sistēmas prasības un racionālu visu resursu apriti,
nodrošina ražošanas tehnoloģiskā aprīkojuma sagatavošanu un lietošanu darbā, izvērtē
izejvielu, starpproduktu un gatavo ēdienu kvalitāti. Pavārs strādā uzņēmumos, kas nodarbojas ar
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu.

Prakšu vietas

SIA „Beātus” - Hotel Cēsis
SIA „Hotel Wolmar”
SIA “Santas Rezidence”
SIA „Ēd” - restorāns "Jāņoga"
Kafejnīca "Province"

Apskati mūsu "Studentu receptes":

FINAL_Vāki-Stud-receptes-9-03-skat_Page_1.jpg
bottom of page