top of page
Pavārs

Ēdienu gatavošana, izejvielu aprēķināšana, ēdiena kvalitātes izvērtēšana

Izglītības programma - Ēdināšanas pakalpojumi

Iegūstamā kvalifikācija - Pavārs

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība 

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi

Iegūstamais izglītības dokumentsDiploms par profesionālo vidējo izglītību 

Programmas īstenošanas vieta - Priekuļi

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

​Latviešu valoda /Angļu valoda /Matemātika /Dabaszinības /Sports /u.c.

Prakse uzņēmumos 720 stundas 4 gadu laikā 

Profesionālie moduļi (profesionālie mācību priekšmeti)

Ēdināšanas uzņēmuma darbības pamatprincipi /Paškontroles sistēma ēdināšanas uzņēmumā /Lietišķās saskarsmes pamatprincipi /Ražošanas darba organizācija (1. līmenis) /Pārtikas produktu un izejvielu pirmapstrāde /Produktu un izstrādājumu uzglabāšana Ēdienu gatavošanas tehnoloģija (1. un 2. līmenis) /Pavāra palīga prakse /Ēdienkartes izveide /Latviešu nacionālā un mūsdienu virtuve /Tehnoloģiskās un uzskaites dokumentācijas izveide /Ražošanas darba organizācija (2.līmenis) /Profesionālā saziņa svešvalodās /Pavāra prakse /Sabiedrības un cilvēka drošība /Bāra uzkodu un sagatavju gatavošana /Gaļas produktu ražošanas pamati /Maizes gatavošanas un cepšanas pamati /Specializācija - Restorāna pavārs /Banketa plānošana /Pasūtījuma ēdienu gatavošana un noformēšana restorānā /Banketa norises uzraudzība /Konservēšanas pamati /Galda kultūra un etiķete /Restorāna pavāra prakse /Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas /Valodas, kultūras izpratne un izpausmes /Iniciatīva un uzņēmējdarbība

Profesijas pamatuzdevumi un pienākumi

Pavārs gatavo un noformē dažādas sarežģītības ēdienus, ievērojot ēdienu gatavošanas
tehnoloģiju, uzņēmuma paškontroles sistēmas prasības un racionālu visu resursu apriti,
nodrošina ražošanas tehnoloģiskā aprīkojuma sagatavošanu un lietošanu darbā, izvērtē
izejvielu, starpproduktu un gatavo ēdienu kvalitāti. Pavārs strādā uzņēmumos, kas nodarbojas ar
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu.

Prakšu vietas

SIA „Beātus” - Hotel Cēsis
SIA „Hotel Wolmar”
SIA “Santas Rezidence”
SIA „Ēd” - restorāns "Jāņoga"
Kafejnīca "Province"

Apskati mūsu "Studentu receptes":

FINAL_Vāki-Stud-receptes-9-03-skat_Page_1.jpg
bottom of page