top of page
logonordplus-1.jpg
logo-hires2-1.png
Logo_video_Nordplus_1 (1).jpeg
logo_balts_uz_violeta (1).jpg

Mūsu partneri:

Vilniaus Židinio suaugusiųjų gimnazija : http://www.zidinio.vilnius.lm.lt/

Työväen Akatemia : https://www.akatemia.org/in_english/

 

Digitālā pratība kā priekšnoteikums 21. gadsimta iedzīvotāju attīstībai

 

Kādas ir digitālās pamatprasmes,

kas nepieciešamas kvalitatīvai dzīvei

21. gadsimtā? Uz to atbildēja NordPlus

projekta partneri no Somijas, Latvijas

un Lietuvas.

 

Arvien vairāk mācību satura,

informācijas aprites un mūsu ikdienas un

profesionālās darbības norisinās

tiešsaistē. Šeit viss ir ātrāk un ērtāk.

Bet vai tas ir drošāk? Un vai ir viegli

mainīt (pārveidot?) mūsu ierastās

digitālās prasmēs? Kas jāzina

21. gadsimta pilsonim, lai nepazustu

virtuālajā pasaulē? Kādas ir galvenās

prasmes, kas uzlabotu viņu dzīves kvalitāti? Un kādas kompetences viņus mudinātu kļūt par aktīvākiem savas valsts pilsoņiem? Un, vēl svarīgāk, kā attīstīt šīs kompetences?

Šos un citus jautājumus NordPlus projekta “Pamata prasmes digitālajam laikmetam” ietvaros izpētīja pieaugušo izglītotāji no Somijas, Latvijas un Lietuvas. Projekta mērķis bija izstrādāt mūsdienīgu mācību programmu ar nosaukumu "Pamata prasmes digitālajam laikmetam". Mācību programma ir vērsta uz to, lai palīdzētu pieaugušajiem izglītojamajiem apgūt vai padziļināt esošās digitālās pamatprasmes un sekmīgi izmantot tās gan personiskā labuma gūšanai, gan efektīvākai iesaistei pilsoniskajās aktivitātēs savā valstī.

Projektā ir apvienota labākā ES prakse digitālajā izglītībā (piemēram, DigComp 2.1. ietvars) un partnervalstu unikālā pieaugušo izglītotāju pieredze. Projekta partneru mērķis bija izstrādāt mācību programmas ietvarus, kas sniegtu labumu cilvēkiem ar nepietiekamām digitālajām prasmēm. Un viņiem tas izdevās.

Izstrādātā mācību programma fokusējās uz trim pamata kompetenču jomām, kuras projekta partneri identificēja kā būtiskas 21. gadsimta pilsoņa kompetences:

- Informācijas un datu pratība;

- Komunikācija un sadarbība;

- Digitālā satura izveide.

Mācību satura izstrādes gaitā partneriem radās daudz jautājumu par dalībnieku gatavību piedalīties digitālo pamatprasmju apguves procesā, jo, kā zināms, skolēnu digitālā pratība ir ļoti mainīga. Daudz laika tika pavadīts projekta partneru starpā, pārrunājot ar kādām "elementārākajām" prasmēm sākt? Vai mācību programma jāsāk ar jautājumu, kā izvēlēties savām vajadzībām piemērotāko digitālo ierīci? Vai arī kā uzzināt, kādas funkcijas tas veic? Vai arī - kā to ieslēgt? Vai arī - kā tajā aktivizēt dažādas funkcijas? Pēc ilgstošām diskusijām tika nolemts mācību programmai pievienot papildu "Ievada moduli" un nosaukt to par "Darbs ar ierīcēm". Tā ir saglabāta kā izvēles daļa no mācību programmas. Šo ievada daļu var uzskatīt par pamatu, lai pasniedzēji varētu izmantot vienu vai otru tēmu atkarībā no mērķgrupas, ar kuru viņi strādā un viņu digitālo prasmju līmeņa. Mācību programmas saturs tika ne tikai apspriests starp partneriem, bet arī pārbaudīts ar pieaugušajiem izglītojamajiem katra partnera izglītības iestādēs. Pamatojoties uz skolēnu atsauksmēm, mācību programma tika koriģēta.

Mācību programmas saturs būtībā ir vērsts uz praktiskām iemaņām, kas noderēs ikvienam iedzīvotājam 21. gadsimtā: meklētājprogrammu izvēle un uzticamība; informācijas veidošana un uzglabāšana virtuālajā telpā; saziņa un informācijas apmaiņa, izmantojot dažādus digitālos rīkus; izveidot un pārvaldīt digitālās identitātes; autortiesību jautājumi; kiberdrošības jautājumi; utt.

Dalībnieki, kas piedalījās mācību programmas izmēģināšanā, sacīja, ka, lai gan daži no viņiem jau ir pazīstami ar digitālo pasauli, viņiem ir daudz nezināmā. Viņi parasti maz zina par to, kā pasargāt sevi no kiberdraudiem. Dažreiz nepieciešama papildus informācija, kā iesaistīties pilsoniskās aktivitātēs, un ne vienmēr ir pazīstamas visas savu digitālo ierīču iespējas. Šī mācību programma var palīdzēt pieaugušo izglītotājiem nodrošināt strukturētu galveno (pamata) zināšanu programmu par digitālās pasaules iespējām un izaicinājumiem, vienlaikus palīdzot studentiem novērtēt viņu nepilnības un kādas zināšanas vai prasmes viņi vēlētos uzlabot vai nu pašu spēkiem, vai sadarbībā ar pieaugušo izglītotājiem.

Plašāku informāciju par projekta rezultātiem var skatīt šeit:

http://www.zidinio.vilnius.lm.lt/veiklos-sritys/projektai/baziniai-skai… 

 

Autore - Alina Martinkutė-Vorobej, psiholoģe, lektore, Lietuvas Psihologu asociācijas Izglītības psiholoģijas komitejas locekle, izglītojošu pasākumu organizatore pedagogiem, psiholoģe un andragoģe Viļņas „Židinio“ ģimnāzijā, Lietišķās universitātes lektore Zinātnes (Viļņa). Alīna pieaugušo izglītības jomā darbojas pēdējos 15 gadus. Viņa iniciē un piedalās dažādās vietējās un starptautiskās izglītības aktivitātēs, veido izglītības programmas, māca pieaugušos izglītojamos. Viņas profesionālo interešu jomas ir dzimumu izglītība un dzimumu stereotipi, aizspriedumu psiholoģija, cilvēktiesības un vienlīdzība izglītībā.

 

1 (1).jpg

Ziemeļvalstu Ministru padomes programmas "Nordplus" ietvaros 2021.gadā VTDT piedāvāja bezmaksas apmācību digitālajās prasmēs, kurā piedalījās 17 dalībnieku.

Apmācību kursā "Pamata prasmes digitālajam laikmetam” 10 nodarbībās tika izzinātas tēmas: kā rīkoties ar viedierīcēm un telefona aplikācijām, kā un kur meklēt informāciju internetā, kā sadarboties internetā un neuzķerties uz viltus ziņām, kā arī citas, noderīgas prasmes digitālās dzīves pilnveidošanai.

Dalībnieki atzina, ka bieži vien digitālās prasmes apmāca radinieki un bērni, mazbērni, bet ar to vien nepietiekot. Šādās nodarbībās iespējams apgūt tādas lietas, kuras patiešām noder un par kurām iepriekš nav domāts. Piemēram, dalībnieki dalījās ar dažādām telefona aplikācijām un noderīgām saitēm, kuras viņi pielieto, lai atvieglotu savu ikdienu. Google maps, dažādu jaunāko ziņu aplikācijas, Cēsu novada telefona aplikācija un daudzas citas tika atzītas par īpaši noderīgām. 

"Šāds nodarbību formāts, kurā dalībnieki izsaka savas vajadzības un tad arī saturu mazliet pielāgojam viņu vajadzībām, ir ļoti noderīgs" atzīst nodarbību konsultante Elizabete Vētra. Viņa arī min, ka projekta programma ļāva secīgi strādāt ar dotajām tēmām un fokusēties uz pamata prasmju apgūšanu. "Šo programmu iesaku apskatīt visiem, kas plāno vai jau šobrīd apmāca citus cilvēkus digitālajās prasmēs".

"Patiesi priecājamies par dalībnieku interesi un vēlmi arī turpmāk iesaistīties pieaugušo apmācībās" saka Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma direktors Artūrs Sņegovičs, kurš noslēdzošajā nodarbībā dalībniekiem pasniedza atzinības rakstus. 

Materiāli un programma, kas izmantota kursa satura veidošanā pieejama https://www.vtdt.lv/nordplus. Aicinām to lejupielādēt un pielietot gan saturu, gan video, lai veidotu savas nodarbības un pieaugušo apmācību digitālajās prasmēs. 

Projekta “Basic Skills of Digital Age“, NPHZ-2019/10048, galvenais mērķis bija sagatavot mācību programmu, daļu materiālu un veikt aprobāciju pieaugušo izglītības programmai, kas pilnveidotu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pratību un ļautu vieglāk iekļauties vajadzībās, kas rodas, vēloties uzsākt mācības 21. gadsimta tehnoloģisko risinājumu situācijās. Projektā sadarbojās Somijas “Workers' Academy”, Lietuvas “Vilnius Zidinio adults' gymnasium” un “Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums” no Latvijas. 

 

Relīzi sagatavoja:

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma projektu vadītāja Terēze Stālmane

06.01.2022.

Programmas materiāli: sk. šeit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums piedalās

Nordplus Horizontālās programmas projektā

"Basic Skills of Digital Age“

 

Projekta “Basic Skills of Digital Age“, NPHZ-2019/10048, kura darbības periods peredzēts 08/2019 - 08/2021, galvenais mērķis ir sagatavot mācību programmu, daļu materiālu un veikt aprobāciju pieaugušo izglītības programmai, kas pilnveidotu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pratību un ļautu vieglāk iekļauties vajadzībās, kas rodas, vēloties uzsākt mācības 21. gadsimta tehnoloģisko risinājumu situācijās. 

 

Projektā sadarbojas Somijas “Workers' Academy”, Lietuvas “Vilnius Zidinio adults' gymnasium” un “Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums” no Latvijas. 

 

Mācību moduļa sagatavošanai tiek izmantots Eiropas DigiComp2.1 struktūra un kompetenču pieeja, kas papildināta ar dalībvalstu prasmju nepieciešamībām. Papildus uzstādītajam mērķim, mācību moduļos liela uzmanība tiek pievērsta tehnoloģiju izmantošanas kompetencēm, kas saistošas kā pilsonim un sabiedrības loceklim.

 

Projekta īstenošana plānota trijos lielos ciklos un īstenošanas darba semināros, kur pirmais jau noritējis - programmas kopējā plāna sagatavošana, sasniedzamo rezultātu izvirzīšana. Noritēja dalībvalstu interešu saskaņošana un rezultātā saplānota daļa mācību moduļu, tajos sasniedzammo rezultātu, iegūstamo kompetenču un iekļaujamo tematu saplānošana. 

 

Posmā līdz otrajam darba semināram, kas notiks Latvijā (Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā), plānots noslēgt kursa plānošanu un veikt pirmo moduļu pilotēšanu - izmēģināšanu mācību grupā, lai tikšanās laikā varētu pārrunāt, kā programma uzlabojama, apmainītos ar pieredzi un noteiktu labākās prakses piemērus tās īstenošanai.

 

Pamatojoties uz starptautiskiem ceļošanas ierobežojumiem, projekta otrā posma jeb darba semināra īstenošana 2020.gada maijā pārcelta uz 2021.gada februāri. Tā kā lielākā daļa tikšanos noris videokonferencēs, projekts tiek īstenots un mācību temati testēti mācību stundu ietvaros. Projektā no katras dalībvalsts tiek iesaistīti IT jomas pasniedzēji, projektu vadītāji un pati mācību programma (tās daļas) testētas informātikas mācību stundu ietvaros.

 

Nordplus Horizontālās programmas vispārīgie mērķi:

  • uzlabot sadarbību izglītības jomā Ziemeļu un Baltijas reģionā;

  • vienot dažādās Nordplus programmas un nodrošināt jaunas un paplašinātas sadarbības iespējas;

  • atbalstīt inovatīvus, sarežģītus un rosinošus starpnozaru projektus;

  • atbalstīt sadarbību mūžizglītības kontekstā;

  • atbalstīt inovatīvus valodu projektus.


 

Terēze Stālmane, VTDT projektu vadītāja

tereze.stalmane@vtdt.edu.lv

bottom of page