Namdaris

Koka konstrukciju projektēšana, izgatavošana un montāža, karkasa ēku celtniecība

Izglītības programma - Būvdarbi

Iegūstamā kvalifikācija - Namdaris

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība vai vispārējā vidējā (arī profesionālā vidējā) izglītība

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi vai 1,5 gadi

Iegūstamais izglītības dokumentsDiploms par profesionālo vidējo izglītību

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

(tikai 4-gadīgai programmai)

Latviešu valoda /Angļu valoda /Matemātika /Dabaszinības /Sports /u.c.

Prakse uzņēmumos 720 stundas 4 gadīgai programmai, 320 stundas 1,5 gadīgai programmai

Profesionālie mācību priekšmeti

Būvniecības procesi un būvdarbu veidi /Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde /Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana /Ģeodēzisko darbu izpilde /Darba rīku un mehānismu pielietošana /Darba un darba vietas organizēšana /Pagaidu konstrukciju montēšana /Jumta konstrukciju veidošana un uzstādīšana /Jumta un plakņu vēdināšanas un izolācijas ierīkošana /Jumta segumu un pamatnes ūdens novadīšanas sistēmu izveide /Jumta un fasādes daļu nomaiņa un remonts /Jumta konstrukcijas un apakškonstrukcijas elementu iestrāde /Jumta un fasādes segumu klāšana un krāsojuma atjaunošana /Jumta aprīkojuma un drošības sistēmu ierīkošana /Jumta seguma un papildaprīkojuma tehniskā stāvokļa uzturēšana /Ēkas karkasa būvniecība /Ēkas pamatu būvniecība /Būvgaldniecības darbi /Pacēlāju izmantošana /Namdara prakse /Jumiķa prakse

Profesijas pamatuzdevumi un pienākumi

Namdaris ir būvniecības speciālists, kurš izgatavo, montē, demontē un atjauno dažādu koka
konstrukciju ēkas un būvē koka būvkonstrukcijas jaunbūvēs, atjaunojamās un pārbūvējamās
ēkās un veic masīvkoku konstrukciju restaurāciju saskaņā ar tehnisko rasējumu un darba
kvalitātes prasībām. Namdaris var strādāt uzņēmumā un individuāli.
Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai namdarim ir nepieciešama motorinstrumenta
(motorzāģa) vadītāja kvalifikāciju apliecinoša licencētas izglītības iestādes izsniegta apliecība.

Prakšu vietas

SIA „Pavasars Housing Construction"
SIA „Byko-lat”
SIA “Warss+”
SIA „Husvik”

VTDT

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126

Telefons/fakss 641 30602, e-pasts: info@vtdt.edu.lv

uzdevumi_round_400x400px.png