top of page
Namdaris

Koka konstrukciju projektēšana, izgatavošana un montāža, karkasa ēku celtniecība

Izglītības programma - Būvdarbi

Iegūstamā kvalifikācija - Namdaris

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība vai vispārējā vidējā (arī profesionālā vidējā) izglītība

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi 

Iegūstamais izglītības dokumentsDiploms par profesionālo vidējo izglītību

Programmas īstenošanas vieta - Priekuļi

Prakse - uzņēmumos 720 stundas 4 gadīgai programmai

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

(tikai 4-gadīgai programmai)

Latviešu valoda /Angļu valoda /Matemātika /Dabaszinības /Sports /u.c.

Profesionālie moduļi (profesionālie mācību priekšmeti)

Būvniecības procesi un būvdarbu veidi /Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde /Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana /Ģeodēzisko darbu izpilde /Darba un darba vietas organizēšana /Darba rīku un mehānismu pielietošana /Pagaidu konstrukciju montēšana /Ēkas karkasa būvniecība /Ēkas pamatu būvniecība /Jumta un plakņu vēdināšanas un izolācijas ierīkošana /Jumta konstrukciju veidošana un uzstādīšana /Būvgaldniecības darbi /Pacēlāju izmantošana /Namdara prakse /Sabiedrības un cilvēka drošība /Guļbūves ēku būvniecība  /Masīvkoku konstrukciju restaurācija  /Būves informācijas modeļa izmantošana būvniecībā  /Padziļinātais kurss specialitātē /Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas /Valodas, kultūras izpratne un izpausmes /Iniciatīva un uzņēmējdarbība 

Profesijas pamatuzdevumi un pienākumi

Namdaris ir būvniecības speciālists, kurš izgatavo, montē, demontē un atjauno dažādu koka
konstrukciju ēkas un būvē koka būvkonstrukcijas jaunbūvēs, atjaunojamās un pārbūvējamās
ēkās un veic masīvkoku konstrukciju restaurāciju saskaņā ar tehnisko rasējumu un darba
kvalitātes prasībām. Namdaris var strādāt uzņēmumā un individuāli.
Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai namdarim ir nepieciešama motorinstrumenta
(motorzāģa) vadītāja kvalifikāciju apliecinoša licencētas izglītības iestādes izsniegta apliecība.

Prakšu vietas

SIA „Pavasars Housing Construction"
SIA „Byko-lat”
SIA “Warss+”
SIA „Husvik”

bottom of page