top of page
Lauksaimniecības
mehanizācijas tehniķis

Lieto un uztur tehniskā kārtībā lauksaimniecības mašīnas un agregātus, kurus izmanto augkopības un lopkopības produkcijas ražošanā

Izglītības programma - Lauksaimniecības tehnika

Iegūstamā kvalifikācija - Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība 

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi

Iegūstamais izglītības dokumentsDiploms par profesionālo vidējo izglītību 

Programmas īstenošanas vieta - Priekuļi

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

​Latviešu valoda /Angļu valoda /Matemātika /Dabaszinības /Sports /u.c.

Prakse uzņēmumos 720 stundas 4 gadu laikā 

Profesionālie moduļi (profesionālie mācību priekšmeti)

Lauksaimniecības pamatprocesi /Augsnes īpašības, apstrāde, ielabošana /Lauksaimnieciskās ražošanas dokumentēšana /Lauksaimniecības mehanizācijas pamati /Atslēdznieka darbi /Demontāža un montāža /Mehanizētā lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana un kopšana /Augu aizsardzība /Lauksaimniecības tehnikas un iekārtu ekspluatācija /Lauksaimniecības tehnikas un iekārtu tehniskā apkope /Mehanizēta kultūraugu audzēšana un glabāšana /Lauksaimniecības tehnikas un iekārtu defektu novēršana /Darba plānošana un organizēšana /Traktortehnikas vadītāju sagatavošana /Autovadītāju apmācība /Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķa prakse /Sabiedrības un cilvēka drošība /Metināšanas pamati /Bioloģiskā lauksaimniecība /Meža apsaimniekošana /Padziļinātais kurss specialitātē /Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas /Valodas, kultūras izpratne un izpausmes /Iniciatīva un uzņēmējdarbība

Apgūstamās profesionālās prasmes

 • Tehnikas izmantošanas un uzturēšanas darbu plānošana un organizēšana:
  - plānot un organizēt lauksaimniecības mašīnu un iekārtu tehniskās apkopes;
  - dokumentēt veiktos lauksaimniecības tehnikas un iekārtu apkopes un remonta darbus;
  - plānot un organizēt remontzonas un lauksaimniecības tehnikas novietnes iekārtošanu un uzturēšanu;
  - plānot, organizēt un veikt tehniskā nodrošinājuma attīstību;
  - plānot un organizēt mehanizētos meliorācijas sistēmu kopšanas darbus;
  - plānot un organizēt jaunāko lauksaimniecības mehanizācijas tehnoloģiju ieviešanu uzņēmumā.

 • Lauksaimniecības tehnikas un aprīkojuma sagatavošanas un uzturēšanas darbu veikšana:
  - lietot lauksaimniecības tehnikas ekspluatācijas tehnisko dokumentāciju;
  - novērtēt lauksaimniecības tehnikas atbilstību veicamajam darbam;
  - nodrošināt traktoragregātu un pašgājējmašīnu veiktspēju;
  - uzturēt ekspluatācijas kārtībā fermu iekārtas, atbilstoši dzīvnieku sugai un izmantošanas veidam;
  - uzturēt ekspluatācijas kārtībā lopkopības produkcijas pirmapstrādes iekārtas, atbilstoši produkcijas veidam;
  - uzturēt ekspluatācijas kārtībā augkopības un dārzkopības produkcijas pirmapstrādes iekārtas, atbilstoši
  produkcijas veidam.

 • Lauksaimniecības tehnikas un iekārtu defektu novēršana:
  - noteikt lauksaimniecības tehnikas defektus organoleptiski un iekārtu atteikumu iemeslus;
  - nodrošināt nepieciešamās lauksaimniecības tehnikas rezerves daļas, izmantojot katalogus;
  - sagatavot lauksaimniecības tehniku defektu novēršanai;
  - nomainīt lauksaimniecības tehnikas dilstošās detaļas, mezglus un agregātus;
  - pārbaudīt lauksaimniecības tehniku un iekārtas darbībā pēc defektu novēršanas;
  - veikt lauksaimniecības tehnikas, agregātu un iekārtu funkcionālo testu.

Prakšu vietas

SIA "Agritech"

SIA "Stokker"

SIA „Dojus Latvija”
SIA „Dotnuva Baltic”
SIA “Silja”
SIA „Konekesko Latvija”
SIA „Valtek”

bottom of page