Lauksaimniecības
mehanizācijas tehniķis

Lieto un uztur tehniskā kārtībā lauksaimniecības mašīnas un agregātus, kurus izmanto augkopības un lopkopības produkcijas ražošanā

Izglītības programma - Lauksaimniecības tehnika

Iegūstamā kvalifikācija - Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība 

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi

Iegūstamais izglītības dokumentsDiploms par profesionālo vidējo izglītību 

Programmas īstenošanas vieta - Priekuļi

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

​Latviešu valoda /Angļu valoda /Matemātika /Dabaszinības /Sports /u.c.

Prakse uzņēmumos 720 stundas 4 gadu laikā 

Profesionālie moduļi (profesionālie mācību priekšmeti)

Lauksaimniecības pamatprocesi /Augsnes īpašības, apstrāde, ielabošana /Lauksaimnieciskās ražošanas dokumentēšana /Lauksaimniecības mehanizācijas pamati /Atslēdznieka darbi /Demontāža un montāža /Mehanizētā lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana un kopšana /Augu aizsardzība /Lauksaimniecības tehnikas un iekārtu ekspluatācija /Lauksaimniecības tehnikas un iekārtu tehniskā apkope /Mehanizēta kultūraugu audzēšana un glabāšana /Lauksaimniecības tehnikas un iekārtu defektu novēršana /Darba plānošana un organizēšana /Traktortehnikas vadītāju sagatavošana /Autovadītāju apmācība /Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķa prakse /Sabiedrības un cilvēka drošība /Metināšanas pamati /Bioloģiskā lauksaimniecība /Meža apsaimniekošana /Padziļinātais kurss specialitātē /Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas /Valodas, kultūras izpratne un izpausmes /Iniciatīva un uzņēmējdarbība

Apgūstamās profesionālās prasmes

 • Tehnikas izmantošanas un uzturēšanas darbu plānošana un organizēšana:
  - plānot un organizēt lauksaimniecības mašīnu un iekārtu tehniskās apkopes;
  - dokumentēt veiktos lauksaimniecības tehnikas un iekārtu apkopes un remonta darbus;
  - plānot un organizēt remontzonas un lauksaimniecības tehnikas novietnes iekārtošanu un uzturēšanu;
  - plānot, organizēt un veikt tehniskā nodrošinājuma attīstību;
  - plānot un organizēt mehanizētos meliorācijas sistēmu kopšanas darbus;
  - plānot un organizēt jaunāko lauksaimniecības mehanizācijas tehnoloģiju ieviešanu uzņēmumā.

 • Lauksaimniecības tehnikas un aprīkojuma sagatavošanas un uzturēšanas darbu veikšana:
  - lietot lauksaimniecības tehnikas ekspluatācijas tehnisko dokumentāciju;
  - novērtēt lauksaimniecības tehnikas atbilstību veicamajam darbam;
  - nodrošināt traktoragregātu un pašgājējmašīnu veiktspēju;
  - uzturēt ekspluatācijas kārtībā fermu iekārtas, atbilstoši dzīvnieku sugai un izmantošanas veidam;
  - uzturēt ekspluatācijas kārtībā lopkopības produkcijas pirmapstrādes iekārtas, atbilstoši produkcijas veidam;
  - uzturēt ekspluatācijas kārtībā augkopības un dārzkopības produkcijas pirmapstrādes iekārtas, atbilstoši
  produkcijas veidam.

 • Lauksaimniecības tehnikas un iekārtu defektu novēršana:
  - noteikt lauksaimniecības tehnikas defektus organoleptiski un iekārtu atteikumu iemeslus;
  - nodrošināt nepieciešamās lauksaimniecības tehnikas rezerves daļas, izmantojot katalogus;
  - sagatavot lauksaimniecības tehniku defektu novēršanai;
  - nomainīt lauksaimniecības tehnikas dilstošās detaļas, mezglus un agregātus;
  - pārbaudīt lauksaimniecības tehniku un iekārtas darbībā pēc defektu novēršanas;
  - veikt lauksaimniecības tehnikas, agregātu un iekārtu funkcionālo testu.

Prakšu vietas

SIA "Agritech"

SIA "Stokker"

SIA „Dojus Latvija”
SIA „Dotnuva Baltic”
SIA “Silja”
SIA „Konekesko Latvija”
SIA „Valtek”

VTDT

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126

Telefons/fakss 641 30602, e-pasts: info@vtdt.edu.lv

uzdevumi_round_400x400px.png