top of page
Lauksaimniecības
mehanizācijas tehniķis

Lietot un uzturēt tehniskā kārtībā lauksaimniecības mašīnas un agregātus

Izglītības programma - Lauksaimniecības tehnika

Iegūstamā kvalifikācija - Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība 

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi

Iegūstamais izglītības dokumentsDiploms par profesionālo vidējo izglītību 

Programmas īstenošanas vieta - Priekuļi

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

​Latviešu valoda /Angļu valoda /Matemātika /Dabaszinības /Sports /u.c.

Prakse uzņēmumos 720 stundas

Profesionālie moduļi (profesionālie mācību priekšmeti)

Lauksaimniecības pamatprocesi /Augsnes īpašības, apstrāde, ielabošana /Lauksaimnieciskās ražošanas dokumentēšana /Lauksaimniecības mehanizācijas pamati /Atslēdznieka darbi /Demontāža un montāža /Mehanizētā lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana un kopšana /Augu aizsardzība /Lauksaimniecības tehnikas un iekārtu ekspluatācija /Lauksaimniecības tehnikas un iekārtu tehniskā apkope /Mehanizēta kultūraugu audzēšana un glabāšana /Lauksaimniecības tehnikas un iekārtu defektu novēršana /Darba plānošana un organizēšana /Metināšanas pamati /Autovadītāju apmācības programma /Traktortehnikas vadītāju sagatavošana

Profesijas pamatuzdevumi un pienākumi​

​​Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis patstāvīgi strādā ar lauksaimniecības tehniku un iekārtām, veic mehanizētos augkopības, dārzkopības un lopkopības darbus, veic lauksaimniecības tehnikas un iekārtu defektēšanu, tehnisko apkopi un defektu novēršanu, plāno un organizē lauksaimniecības uzņēmuma tehnisko nodrošinājumu.

Prakšu vietas

SIA "Agritech"

SIA "Stokker"

SIA „Dojus Latvija”
SIA „Dotnuva Baltic”
SIA “Silja”
SIA „Konekesko Latvija”
SIA „Valtek”

bottom of page