Mēbeļu galdnieks

Mēbeļu izgatavošana, koksnes materiāla izvēle un apstrāde, mērījumu veikšana un skiču izstrāde

Izglītības programma - Kokizstrādājumu izgatavošana

Iegūstamā kvalifikācija - Mēbeļu galdnieks

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi

Iegūstamais izglītības dokumentsDiploms par profesionālo vidējo izglītību

Prakse - uzņēmumos 720 stundas

4 gadu laikā

Programmas īstenošanas vieta - Cēsis

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

Latviešu valoda /Angļu valoda /Matemātika /Dabaszinības /Sports /u.c.

Profesionālie moduļi (profesionālie mācību priekšmeti)

Kokrūpniecības nozares uzņēmuma pamatprocesi /Individuālu (vienkāršu) koka izstrādājumu izgatavošana /Nemehanizēta koksnes līmēšana /Koka izstrādājumu nemehanizēta apdare /Koksnes mehāniskā apstrāde /Koksnes mehāniskās apstrādes organizācija /Mehanizēta koksnes līmēšana /Detaļu izgatavošana ar datorizētām kokapstrādes iekārtām /Dekoratīvu koka izstrādājumu elementu izgatavošana /Koka izstrādājumu mehanizēta apdare /Mēbeļu izgatavošanas procesa plānošana /Mēbeļu izgatavošana /Mēbeļu galdnieka prakse /Sabiedrības un cilvēka drošība /Kokapstrādes griezējinstrumentu apkope /Materiālu un pakalpojumu sagāde kokapstrādes uzņēmumā /Konstruēšana ar speciālajām datorprogrammām /Dekoratīvā virsmu apdare /Ekskluzīvu materiālu un tehnoloģiju pielietojums tapsēšanā /Zīmēšana un kompozīcija /Padziļinātais kurss specialitātē Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas /Valodas, kultūras izpratne un izpausmes /Iniciatīva un uzņēmējdarbība 

Profesijas pamatuzdevumi un pienākumi

​Mēbeļu galdnieks izgatavo dažādu veidu un konstrukciju mēbeles no koka un no koka
atvasinātiem materiāliem. Tas patstāvīgi plāno un organizē darba uzdevumu
izpildi un operāciju secību.

Mēbeļu galdnieks strādā galdniecības darbnīcās, kokapstrādes un
mēbeļu ražošanas uzņēmumos, kā arī uz vietas objektos, veicot mēbeļu iebūvēšanu vai
uzstādīšanu.

Prakšu vietas

SIA „Lines up”
SIA „Ewart Woods”
SIA “Kampenuss furniture”
SIA „Staļi”
SIA „Wenden Furniture”