Izglītības programma - Kokizstrādājumu izgatavošana

Iegūstamā kvalifikācija - Mēbeļu galdnieks

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība vai vidējā izglītība

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi vai 1,5 gadi

Iegūstamais izglītības dokumentsDiploms par profesionālo vidējo izglītību

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

Latviešu valoda /Matemātika /Fizika /Ķīmija /Informātika /Svešvalodas / Vēsture /Ekonomika /Sports

Profesionālie mācību priekšmeti

Materiālmācība /Kokapstrādes darbmašīnas /Galdnieka darba tehnoloģija /Rasēšana /Galdniecības izstrādājumu konstruēšana /Automatizētās projektēšanas sistēmas (CAD) /CNC darbgaldu programmēšana kokapstrādē /Zīmēšana, kompozīcija, koloristika /Stilu mācība /Kokgriešanas pamati /Elektrotehnika /Darba organizācija un tehnoloģiskā dokumentācija /Sabiedrības un cilvēka drošība /Likumdošanas pamati /Lietišķā saskarsme /Praktiskās mācības

Prakse uzņēmumos 960 stundas 4 gadīgai programmai, 560 stundas 1,5 gadīgai programmai

Apgūstamās profesionālās prasmes

  • Precīzi veikt uzmērījumus un izstrādāt skices atbilstoši pasūtītāja vēlmēm;

  • Aprēķināt nepieciešamo izejmateriālu daudzumu, sagatavot tos darbam;

  • Izvēlēties atbilstošo koksnes materiālu un pareizi to apstrādāt;

  • Sagatavot un darbā pielietot dažādus kokapstrādes darbgaldus;

  • Kopt un sagatavot darbam mehāniskos un elektriskos rokas instrumentus;

  • Veikt līmēšanas un finierēšanas darbus;

  • Izgatavot mēbeles no masīvkoka un plātņu materiāla, izvēlēties atbilstošu furnitūru;

  • Veikt mēbeļu un citu kokizstrādājumu remonta un atjaunošanas darbus;

  • Rasēt, pārzināt komerczinības galdniecībā;

  • Iegūt iemaņas darbā ar datorprogrammām Microsoft, AutoCad, Skethup.

VTDT

Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126.

Telefons/fakss 64130602. e-pasts: info@vtdt.edu.lv

libro.png
wiki.png
mykoob.png
stundas.png
gmail.png