Mēbeļu galdnieks

Mēbeļu izgatavošana, koksnes materiāla izvēle un apstrāde, mērījumu veikšana un skiču izstrāde

Izglītības programma - Kokizstrādājumu izgatavošana

Iegūstamā kvalifikācija - Mēbeļu galdnieks

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi

Iegūstamais izglītības dokumentsDiploms par profesionālo vidējo izglītību

Prakse - uzņēmumos 720 stundas

4 gadu laikā

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

Latviešu valoda /Angļu valoda /Matemātika /Dabaszinības /Sports /u.c.

Profesionālie mācību priekšmeti

Materiālmācība /Kokapstrādes darbmašīnas /Galdnieka darba tehnoloģija /Rasēšana /Galdniecības izstrādājumu konstruēšana /Automatizētās projektēšanas sistēmas (CAD) /CNC darbgaldu programmēšana kokapstrādē /Zīmēšana, kompozīcija, koloristika /Stilu mācība /Kokgriešanas pamati /Elektrotehnika /Darba organizācija un tehnoloģiskā dokumentācija /Sabiedrības un cilvēka drošība /Likumdošanas pamati /Lietišķā saskarsme /Praktiskās mācības

Profesijas pamatuzdevumi un pienākumi

​Mēbeļu galdnieks izgatavo dažādu veidu un konstrukciju mēbeles no koka un no koka
atvasinātiem materiāliem. Tas patstāvīgi plāno un organizē darba uzdevumu
izpildi un operāciju secību.

Mēbeļu galdnieks strādā galdniecības darbnīcās, kokapstrādes un
mēbeļu ražošanas uzņēmumos, kā arī uz vietas objektos, veicot mēbeļu iebūvēšanu vai
uzstādīšanu.

Prakšu vietas

SIA „Lines up”
SIA „Ewart Woods”
SIA “Kampenuss furniture”
SIA „Staļi”
SIA „Wenden Furniture”

VTDT

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126

Telefons/fakss 641 30602, e-pasts: info@vtdt.edu.lv

uzdevumi_round_400x400px.png