top of page
KKZ_9058_50.jpg
Jumiķis

Jumtu renovācijas, izbūves, dažādu jumtu segumu materiālu ieklāšanas

veikšana

Izglītības programma - Būvdarbi

Iegūstamā kvalifikācija - Jumiķis

Iepriekšējā izglītība - Vispārējā vidējā (arī profesionālā vidējā) izglītība 

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 1,5 gads

Iegūstamais izglītības dokumentsDiploms par profesionālo vidējo izglītību 

Programmas īstenošanas vieta - Priekuļi

Prakse 320 stundas 1,5 gadīgajā
programmā

Profesionālie mācību priekšmeti

Sabiedrības un cilvēka drošība /Iniciatīva un uzņēmējdarbība /Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas /Būvniecības procesi un būvdarbu veidi  /Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde  /Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana /Ģeodēzisko darbu izpilde /Sociālās un pilsoniskās prasmes /Darba un darba vietas organizēšana  /Darba rīku un mehānismi pielietošana /Pagaidu konstrukciju montēšana /Jumta un plakņu vēdināšanas un izolācijas ierīkošana  /Zaļās prasmes /Valodas un kultūras izpratne un izpausmes /Jumta konstrukcijas un apakškonstrukcijas elementu iestrāde /Jumta aprīkojuma un drošības sistēmu ierīkošana /Jumta seguma un papildaprīkojuma tehniskā stāvokļa uzturēšana  /Jumta konstrukciju veidošana un uzstādīšana /Jumta un fasādes seguma klāšana un krāsojuma atjaunošana  /Jumta segumu un pamatnes ūdens novadīšanas sistēmu izveide /Jumta un fasādes daļu nomaiņa un remonts  /Pacēlāju izmantošana /Jumiķa prakse

Profesijas pamatuzdevumi un pienākumi

Jumiķis ir būvniecības speciālists, kurš veic jumtu renovācijas, izbūves, dažādu jumtu segumu
materiālu ieklāšanas un fasādes atjaunošanas, papildaprīkojuma un detaļu montēšanas un jumta
apkopes darbus, kā arī sastatņu montēšanu, saskaņā ar tehnisko dokumentāciju un darba
kvalitātes prasībām. Jumiķis var strādāt uzņēmumā un individuāli.

bottom of page