top of page
KKZ_3528.jpg
Inženierkomunikāciju tehniķis

Iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju sistēmu izbūves, ekspluatācijas un remonta darbu organizēšana un vadīšana 

Izglītības programma - Būvdarbi

Iegūstamā kvalifikācija - Inženierkomunikāciju tehniķis

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība 

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi 

Iegūstamais izglītības dokumentsDiploms par profesionālo vidējo izglītību

Programmas īstenošanas vieta - Priekuļi

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

(tikai 4-gadīgai programmai)

Latviešu valoda /Angļu valoda /Matemātika /Dabaszinības /Sports /u.c.

Prakse uzņēmumos - informācija sekos

Profesionālie moduļi

Sabiedrības un cilvēka drošība /Iniciatīva un uzņēmējdarbība / Būvniecības procesi un cauruļvadu iebūves veidi / Pagaidu konstrukciju montēšana / Tranšeju ierīkošana inženierkomunikāciju montāžas darbu veikšanai / Cauruļvadu montāža / Iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu montāža / Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu montāža / Sanitārtehnisko iekārtu uzstādīšana un pieslēgšana / Prakse "Inženierkomunikāciju montāžas darbi" / Apkures sistēmu montāža / Apkures sistēmas pieslēgšana siltuma avotam / Apkures sistēmas apkalpošana un uzturēšana /Inženierkomunikāciju tehniķa ievadprakse / Inženierkomunikāciju ierīkošanas un uzturēšanas plānošana un organizēšana / Inženierkomunikāciju montāžas un uzturēšanas vadīšana un kontrole / Inženierkomunikāciju materiālu plūsma un izmaksas /Zaļās prasme /IKT 1. un 2. līmenis /Valodas, kultūras izpratne un izpausmes /Sociālās un pilsoniskās prasmes /Rokas lokmetināšana MMA /Aukstumiekārtu ierīkošana un uzturēšana /Heliotermisko iekārtu uzstādīšana / Siltumsūkņu sistēmu izveidošana /Inženierkomunikāciju tehniķa prakse

Profesijas pamatuzdevumi un pienākumi

Inženierkomunikāciju tehniķis būvdarbu vadītāja vai uzņēmuma struktūrvienības vadītāja vadībā veic iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju sistēmu, tai skaitā apkures, vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu, aukstumiekārtu sistēmu izbūves, ekspluatācijas un remonta darbu organizēšanu un vadīšanu, uzrauga inženierkomunikāciju montētāju darbu, saskaņo savu darbu ar visiem projekta īstenošanā iesaistītajiem dalībniekiem, kopējiem darbu grafikiem, dod nepieciešamos rīkojumus padotajiem un pārbauda šo rīkojuma izpildi.

bottom of page