top of page
KKZ_3528.jpg
Inženiersistēmu būvtehniķis

Iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju sistēmu izbūves, ekspluatācijas un remonta darbu organizēšana un vadīšana 

Izglītības programma - Būvdarbi

Iegūstamā kvalifikācija - Inženiersistēmu būvtehniķis

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība 

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi 

Iegūstamais izglītības dokumentsDiploms par profesionālo vidējo izglītību

Programmas īstenošanas vieta - Priekuļi

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

Latviešu valoda /Angļu valoda /Matemātika /Dabaszinības /Sports /u.c.

Prakse
uzņēmumos 

Profesionālie moduļi (profesionālie mācību priekšmeti)

Būvniecības process un cauruļvadu izbūves veidi /Pagaidu konstrukciju montēšana /Tranšeju ierīkošana inženiersistēmu montāžas darbu veikšanai /Cauruļvadu montāža /Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu montāža /Sanitārtehnisko iekārtu uzstādīšana un pieslēgšana /Iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu montāža /Apkures sistēmas pieslēgšana siltuma avotam /Apkures sistēmas apkalpošana un uzturēšana /Apkures sistēmas montāža /Inženiersistēmu ierīkošanas un uzturēšanas plānošana un organizēšana /Inženiersistēmu montāžas un uzturēšanas vadīšana un kontrole /Inženiersistēmu materiālu plūsma un izmaksas

Profesijas pamatuzdevumi un pienākumi

Inženiersistēmu būvtehniķis veic iekšējo un ārējo inženiersistēmu izbūves, ekspluatācijas un remonta darbu organizēšanu un vadīšanu, kā arī nosaka atsevišķu inženiersistēmu montāžas darbu veidu un apjomu izbūvi, izvēlas materiālus, instrumentus un aprīkojumu šo darbu veikšanai; plāno to piegādi, novietojumu un uzglabāšanu būvobjektā, saskaņo savu darbu ar visiem projekta realizācijā iesaistītajiem dalībniekiem un kopējiem darbu grafikiem, dod nepieciešamos rīkojumus padotajiem un pārbauda šo rīkojumu izpildi.

bottom of page