top of page
Izglītības iespējas un profesiju izpēte

Izglītību iespējas Latvijā
WWW.NIID.LV – Nacionālā izglītības iespēju datubāze - aktuālas izglītības programmas profesionālajās skolās, koledžās un augstskolās, uzņemšanas nosacījumi, jaunas programmas, e-konsultācijas, karjeras izvēles testi.
PAKSE.LV – izglītības iestādes Latvijā, uzņēmumi, pasākumi, studiju TOPs.
WWW.IZM.GOV.LV – izglītības sistēmas, informācijas par izglītību, aktualitātes izglītības jautājumos
WWW.AIKNC.LV – akreditētas un licencētas studiju programmas
WWW.VISC.GOV.LV – centralizēto eksāmenu paraugi, vispārējas izglītības saturs
WWW.SF.GOV.LV – studiju un studējoša kredīta piešķiršanas un atmaksas kārtība
WWW.FONDS.LV un WWW.VITOLUFONDS.LV – mecenātu stipendijas studijām Latvijā
UZDEVUMI.LV – Sadaļā "Izglītības iestādes" iespēja izvēlēties informāciju par visu līmeņu studijām un atbilstošām programmām.


Izglītību iespējas Ārzemēs
WWW.VIAA.GOV.LV/EUROGUIDANCE - elektroniskais Studiju ceļvedis Eiropā (uzņemšana, studiju valoda, studiju maksa un ikdienas izdevumiem nepieciešamie līdzekļi, nacionālas datu bāzes, studiju apmaiņas programmas u.tml.).
WWW.BRAUKTVAINEBRAUKT.LV un WWW.DREAMFOUNDATION.EU – pārbaudi, vai esi gatavs ārzemju pieredzei.
WWW.EC.EUROPA.EU/EDUCATION/STUDY-IN-EUROPE/ - Eiropas Komisijas Izglītības portāls par studiju iespējam 32 valstīs.
WWW.ENIC-NARIC.NET – diplomu atzīšana.
WWW.EASTCHANCE.COM – stipendijas un karjeras iespējas studentiem no Centrālas un Austrumeiropas.
WWW.BALTICCOUNCIL.ORG – angļu valodas testi: IELTS, Cambridge.
WWW.EDUCATIONUSA.LV – studiju iespējas ASV.
WWW.STUDYINAUSTRALIA.GOV.AU – studiju iespējas Austrālijā.
WWW.EDU.RU – studiju iespējas Krievijā.

 

Iepazīsti profesijas

Profesiju klasifikators – visas sastopamās darbinieku profesijas. 

 

Profesiju pasaule – Valsts izglītības attīstības aģentūras izveidotajā interaktīvajā portālā var iegūt ļoti plašu informāciju par dažādām profesijām – kādi ir darba pienākumi, apstākļi, kur var mācīties, lai apgūtu profesiju. Dažādu profesiju pārstāvju pieredze un stāsti. 

 

Profesiju standarti – attiecīgo profesiju nodarbinātības apraksti. Standartos detalizēti uzskaitīti darba pienākumi un veicamie uzdevumi, kā arī prasmes, kādām jāpiemīt attiecīgās profesijas pārstāvim.

Profesijas apraksti apvienoti ar virtuālo praksi.

bottom of page