Izglītības iespējas un profesiju izpēte

Izglītību iespējas Latvijā
WWW.NIID.LV – Nacionālā izglītības iespēju datubāze - aktuālas izglītības programmas profesionālajās skolās, koledžās un augstskolās, uzņemšanas nosacījumi, jaunas programmas, e-konsultācijas, karjeras izvēles testi.
PAKSE.LV – izglītības iestādes Latvijā, uzņēmumi, pasākumi, studiju TOPs.
WWW.IZM.GOV.LV – izglītības sistēmas, informācijas par izglītību, aktualitātes izglītības jautājumos
WWW.AIKNC.LV – akreditētas un licencētas studiju programmas
WWW.VISC.GOV.LV – centralizēto eksāmenu paraugi, vispārējas izglītības saturs
WWW.SF.GOV.LV – studiju un studējoša kredīta piešķiršanas un atmaksas kārtība
WWW.FONDS.LV un WWW.VITOLUFONDS.LV – mecenātu stipendijas studijām Latvijā
UZDEVUMI.LV – Sadaļā "Izglītības iestādes" iespēja izvēlēties informāciju par visu līmeņu studijām un atbilstošām programmām.


Izglītību iespējas Ārzemēs
WWW.VIAA.GOV.LV/EUROGUIDANCE - elektroniskais Studiju ceļvedis Eiropā (uzņemšana, studiju valoda, studiju maksa un ikdienas izdevumiem nepieciešamie līdzekļi, nacionālas datu bāzes, studiju apmaiņas programmas u.tml.).
WWW.BRAUKTVAINEBRAUKT.LV un WWW.DREAMFOUNDATION.EU – pārbaudi, vai esi gatavs ārzemju pieredzei.
WWW.EC.EUROPA.EU/EDUCATION/STUDY-IN-EUROPE/ - Eiropas Komisijas Izglītības portāls par studiju iespējam 32 valstīs.
WWW.ENIC-NARIC.NET – diplomu atzīšana.
WWW.EASTCHANCE.COM – stipendijas un karjeras iespējas studentiem no Centrālas un Austrumeiropas.
WWW.BALTICCOUNCIL.ORG – angļu valodas testi: IELTS, Cambridge.
WWW.EDUCATIONUSA.LV – studiju iespējas ASV.
WWW.STUDYINAUSTRALIA.GOV.AU – studiju iespējas Austrālijā.
WWW.EDU.RU – studiju iespējas Krievijā.

 

Iepazīsti profesijas

Profesiju klasifikators – visas sastopamās darbinieku profesijas. 

 

Profesiju pasaule – Valsts izglītības attīstības aģentūras izveidotajā interaktīvajā portālā var iegūt ļoti plašu informāciju par dažādām profesijām – kādi ir darba pienākumi, apstākļi, kur var mācīties, lai apgūtu profesiju. Dažādu profesiju pārstāvju pieredze un stāsti. 

 

Profesiju standarti – attiecīgo profesiju nodarbinātības apraksti. Standartos detalizēti uzskaitīti darba pienākumi un veicamie uzdevumi, kā arī prasmes, kādām jāpiemīt attiecīgās profesijas pārstāvim.

 

Profesiju laikotājs – interaktīva, jautra spēle, kur var noskaidrot, kāda profesija ir tev vispiemērotākā. Šī spēle nepiedāvā reālas profesijas, bet dod iedvesmu padomāt par to, kas īsti tev patīk.

Profesijas apraksti apvienoti ar virtuālo praksi.