top of page
Elektrotehniķis

Elektrisko mērījumu veikšana, elektrisko bojājumu noteikšana, montāžas shēmu izstrāde

Izglītības programma - Enerģētika un elektrotehnika

Iegūstamā kvalifikācija - Elektrotehniķis

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi

Iegūstamais izglītības dokumentsDiploms par profesionālo vidējo izglītību

Prakse - uzņēmumos 720 stundas 4 gadu laikā

Programmas īstenošanas vieta - Priekuļi

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

​Latviešu valoda /Angļu valoda /Matemātika /Dabaszinības /Sports /u.c

Profesionālie moduļi (profesionālie mācību priekšmeti)

Elektroenerģētikas pamatprocesi un elektrotehnisko darbu veidi /Elektroietaišu montāžas atslēdznieka darbi /Elektroietaišu montāžas palīgdarbi /Elektrotehnikas pamati un elektriskie mērījumi /Elektrodrošība elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un elektromontāžas darbos /Elektrisko mašīnu un iekārtu pieslēgšana /Spēka un apgaismes elektrotīklu ierīkošana /Elektroenerģijas pārvades līniju izbūve /Sadales ietaišu izbūve /Elektromontāžas darbu organizēšana /Elektrotehniskā dokumentācija /Preču un pakalpojumu izvēle elektromontāžas darbiem /Ārējo elektrotīklu tehniskā ekspluatācija /Ēku iekšējo elektrotīklu tehniskā ekspluatācija /Elektrisko mašīnu un iekārtu iestatīšana un ekspluatācija /Traktortehnikas vadītāju sagatavošana

Profesijas pamatuzdevumi un pienākumi

Elektrotehniķis plāno, organizē un veic elektroietaišu projektēšanas, izbūves un ekspluatācijas (elektroietaišu darbspējas uzturēšanas un darbmūža pagarināšanas) darbus sadarbībā ar tiešo darba vadītāju. Elektrotehniķis strādā dažādu jomu uzņēmumos vai kā individuālais komersants, vai pašnodarbināta persona.

Prakšu vietas

SIA „Woltec”
SIA „Farads”
SIA “Alteco”
SIA „Ditra Networks”
AS "Stora Enso Latvija"

bottom of page