Elektrotehniķis

Elektrisko mērījumu veikšana, elektrisko bojājumu noteikšana, montāžas shēmu izstrāde

Izglītības programma - Enerģētika un elektrotehnika

Iegūstamā kvalifikācija - Elektrotehniķis

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi

Iegūstamais izglītības dokumentsDiploms par profesionālo vidējo izglītību

Prakse - uzņēmumos 720 stundas 4 gadu laikā

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

​Latviešu valoda /Angļu valoda /Matemātika /Dabaszinības /Sports /u.c

Profesionālie mācību priekšmeti

Ievads specialitātē /Materiālmācība un tehniskās mehānikas pamati /Elektrotehnikas pamati / Elektriskie mērījumi /Metālapstrādes pamati /Rasēšana un automatizētā projektēšana /Elektrotehniķa darba tehnoloģija /Elektroiekārtas un to apkalpošana /Elektroapgāde /Elektriskās mašīnas, piedziņa un automātika /Elektronikas pamati un PLC programmēšana /Darba organizācija /Sabiedrības un cilvēka drošība /Likumdošanas pamati /Praktiskās mācības

Profesijas pamatuzdevumi un pienākumi

Elektrotehniķis plāno, organizē un veic elektroietaišu projektēšanas, izbūves un ekspluatācijas (elektroietaišu darbspējas uzturēšanas un darbmūža pagarināšanas) darbus sadarbībā ar tiešo darba vadītāju.
Elektrotehniķis strādā dažādu jomu uzņēmumos vai kā individuālais komersants, vai pašnodarbināta persona.

Prakšu vietas

SIA „Woltec”
SIA „Farads”
SIA “Alteco”
SIA „Ditra Networks”
AS "Stora Enso Latvija"

VTDT

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126

Telefons/fakss 641 30602, e-pasts: info@vtdt.edu.lv

uzdevumi_round_400x400px.png