top of page
CB logo RGB.jpg
EU flag Latvian horizontal RGB.jpg

Starptautiskā INTRREG projekta SENsationalSTEM nometne 25.,26. aprīlī

25.aprīlī Jūrmalā, Sociālās integrācijas valsts aģentūras koledžā, tikās jaunieši, skolotāji un mentori no Latvijas, Igaunijas un Somijas, kuri piedalās starptautiskā INTRREG projekta SENsationalSTEM, strādājot pie savām biznesa idejām. Klātienes tikšanās, pēc garā attālinātās sadarbības periodā pandēmijas laikā, dalībniekiem ir gluži kā saldais ēdiens. No  Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma šajā projektā darbojas skolotāji : Nazika Bumbiere un Emīls Salmiņš, mentors Maija Bambe.

Pirmo tikšanās dienu latviešu, igauņu un somu jaunieši, sekotāji un mentori pavadīja dodoties ekskursijā pa  Sociālās integrācijas Valsts aģentūras koledžu, iepazīstot profesionālās apmācības piedāvājumu, un dalība meistardnīcās. Meistardarbnīcā tapušos darbus projekta dalībnieki aizveda mājās līdz ar atmiņām par Latvijā pavadīto laiku.

Otrās  dienas kārtībā - lekcija par to, kā tas notiek, ka ideju izdodas pārvērst veiksmīgā biznesā? Turpinājumā pašiem savu biznesa ideju prezentācija, vēl pēdējo reizi noslīpējot tās pirms gala izvērtēšanas 3. maijā. 

Lai izveidotu savu uzņēmumu, nepietiek ar labu biznesa ideju, vajadzīga laba komanda. Šī ir tikai viena no atziņām, ar ko dalījās draugiem.lv pārstāvis Jānis Palkavnieks, stāstot SENsationalSTEM projekta dalībniekiem par uzņēmējdarbības attīstības iespējam. Daudz paralēļu ar pārrobežu projektu, kurā latviešu, igauņu un somu jaunieši strādā pie savām biznesa idejām, veidojot starptautiskās komandas. Un, kas zina, varbūt tieši šī divu dienu tikšanās Rīgā ar iedvesmojoši lekciju un iespēju trenēt komandas darba iemaņas ieliek pamatus kādam tikpat veiksmīgam uzņēmumam nākotnē.


 

Satikšanās un darba prieks Interreg projektā

2021.gada 20. un 21. septembrī mūsu tehnikuma skolotāji Maija Bambe, Emīls Salmiņš, Nazika Bumbiere un BN20 audzēknis Ņikita Vasiljevs piedalījās Centrālbaltijas reģiona Interreg projekta SENsationalSTEM organizētajās mācībās Talsu novadā.

Jau pagājušo mācību gadu skolotāji un jaunieši aktīvi darbojās Interreg projektā, kurā tiek veidoti starptautiski skolēnu mācību uzņēmumi. Veiksmīga sadarbība ir izveidota starp Igaunijas, Somijas un Latvijas izglītības iestādēm un organizācijām.

Šī tikšanās bija ļoti vērtīga, pat, ja triju valstu jaunieši tikās katrs pats savā valstī, jo tā spēja radīt daudz auglīgāku gultni viņu izsapņotajām biznesa idejām. Par to pārliecinājāmies “Uguņu Dambjos” pavadītajās divās dienās, kur tikāmies ar latviešu jauniešiem - speciālās izglītības vajadzībām, kas kopīgi strādāja pie savas biznesa idejas un atpūtās. Gan jauniešu, gan viņu skolotāju un mentoru dzīvesprieks, smaidi un mirdzošas acis liecināja, ka līdz ar savu pirmo klātienes tikšanos projekts ir ieguvis jaunu perspektīvu.
Tikšanos ievadīja ierastā tiešsaistes sapulce ar jauniešiem no Igaunijas un Somijas, aktualizējot projektā gaitā jau paveikto un pārrunājot turpmākos uzdevumus. Pēc tās latviešu jauniešiem bija iespēja iepazīties savstarpēji, jo iepriekš visas projekta tikšanās bija notikušas attālināti un jaunieši no dažādām skolām darbojās kopīgi, tomēr dzīvē viens otru nekad nebija satikuši. Atpūta bija kā balva par darbu pagājušajā mācību gadā.

Projektā iesaistītie ne tikai atpūtās, viņiem bija iespējas papildināt savas zināšanas par dažādām svarīgām biznesa darbības niansēm. Iegūtās zināšanas pamēģināt pielietot savu uzņēmumu ietvaros un ieklausīties uzņēmēju pieredzes stāstos un ieteikumos.

Pārrobežu uzņēmējdarbības attīstība skolēniem ar specialās izglītības vajadzībām zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas jomās

 

Projekta nosaukums - Pārrobežu uzņēmējdarbības attīstība skolēniem ar specialās izglītības vajadzībām zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas jomās

Projekta identifikācijas numurs -  CB946

Projekta nosaukums angļu valodā - Development of cross-border entrepreneurship of students with special educational needs in the field of science, technology, engineering and mathematics

Projekta saīsinājums – SENsationalSTEM

Projekta mērķis  -  Risināt problēmas, kas ir saistītas ar sabiedrības novecošanos, darbaspēka trūkumu, zemu STEM balstītu prasmju līmeni darbaspēkā, zemu uzņēmējdarbības līmeni, aktivizējot bieži pārskatītus resursus - skolniekus ar speciālām izglītības vajadzībām, izmantojot STEM jomās balstītu uzņēmējdarbību

Projekta sadarbības partneri - projekts tiek īstenots Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas ietvaros. Latvijā projektu īsteno Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzības sadarbības organizācija SUSTENTO, projekta partneri Igaunijā ir organizācija “Eesti Puuetega Inimeste Koda”, un “Eesti Agrenska Fond”, bet Somijā – “Haaga-Helia ammattik orkeakoulu”

Projekta īstenošanas laiks – 29 mēneši, līdz 2022. gada 30.septembrim

Projekta mērķis ir attīstīt uz STEM balstītu uzņēmējdarbību Baltijas reģionā, kas palīdz attīstīt konkurētspējīgus produktus un pakalpojumus vietējā un starptautiskā līmenī. Projekta aktivitātes ir vērstas uz jauniešu līdzdalības celšanu uzņēmējdarbībā ar augstu pievienoto vērtību (STEM) jomās, līdz ar to projekts sniedz būtisku ieguldījumu mazu un vidēju uzņēmumu attīstībai.

Aktivitātes projekta mērķa sasniegšanai

  1. Mācību programmas un materiālu izstrāde par STEM balstītu uzņēmējdarbību. Pašlaik nav pieejamas mācību programmas un materiāli, kas apvienotu STEM jomas un uzņēmējdarbību. Mācību programmu un materiālu izstrādē tiks ņemtas vērā SIV skolnieku daudzveidīgās mācību vajadzības. 

  2. Skolotāju apmācība - apmācīti 20 skolotāji ( 7 Somijā, 7 Igaunijā, 6 Latvijā). Mācību process tiks balstīts uz darbu komandās. Tiks iesaistīti skolotāji no STEM un uzņēmējdarbības jomām. Apmācībām izvēlētie skolotāji līdzdarbosies mācību programmas un materiālu izstrādē.

  3. SIV skolnieku apmācības STEM uzņēmējdarbībā, izmantojot izstrādāto mācību programmu un materiālus – 5 skolas un 28 skolnieki Somijā, 5 skolas un 28 skolnieki Igaunijā, 5 skolas un 24 skolnieki Latvijā. Projektā ir plānots iesaistīt vispārizglītojošās skolas, skolas no attāliem lauku reģioniem un speciālās izglītības iestādes. SIV skolnieku īpašās vajadzības ir daudzveidīgas un var tikt klasificētas kā invaliditāte, mācību vai uzvedības traucējumi, pie tam arī ļoti talantīgi skolnieki tiek bieži iedalīti SIV skolnieku kategorijā.

  4. 5 uzņēmumu un 7 uzņēmumu simulāciju nodibināšana. Katrā uzņēmumā tiks ieviests pārrobežu sadarbības elements – izglītojamie no vairākām valstīm strādās pie vienas biznesa idejas. Atbalstu izglītojamajiem nodrošinās mentori - 20 mentori (7 Somijā, 7 Igaunijā, 6 Latvijā), kas tiks apmācīti šīs aktivitātes laikā. Projekta ietvaros tiks rīkota nometne, kuras ietvaros skolnieki varēs izvēlēties, ar kuru mentoru vēlās sastrādāties. Nometnes laikā skolnieki un mentori strādās, attīstot skolnieku biznesa idejas un izstrādājot biznesa plānus, kā arī piesakoties dažādiem finanšu instrumentiem. Mentori turpinās sadarbību ar skolniekiem līdz projekta beigām.

bottom of page