top of page
Automehāniķis

Auto tehnisko apkopju veikšana, tehniskā stāvokļa novērtēšana, elektronisko vadības sistēmu diagnostika, bojājumu noteikšana un remonts

Izglītības programma - Autotransports

Iegūstamā kvalifikācija - Automehāniķis 

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība 

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi 

Iegūstamais izglītības dokumentsDiploms par profesionālo vidējo izglītību 

Programmas īstenošanas vieta - Priekuļi

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

(tikai 4-gadīgai programmai)

​Latviešu valoda /Angļu valoda /Matemātika /Dabaszinības /Sports /u.c.

Prakse uzņēmumos 720 stundas 

Profesionālie moduļi (profesionālie mācību priekšmeti)

Automobiļu uzbūves pamati /Rasēšanas pamati /Demontāža un montāža /Remonta pamati /Virsbūves detaļu remonta pamati /Automobiļu tehniskā apkope un remonts /Riepu maiņa un remonts /Rasēšana /Automobiļu šasijas remonts /Virsbūves remonta pamati /Automobiļu elektroiekārtu remonts /Motoru remonts /Automobiļu hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts /Elektronisko sistēmu remonta pamati /Tehniskā servisa organizācija /Autovadītāju apmācības programma /Autoatslēdznieka darbu prakse /Automehāniķa prakse /Sabiedrības un cilvēka drošība /Metināšanas pamati /Klientu menedžments /Virsbūves stiklojuma remonts /Padziļinātais kurss specialitātē /Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas /Valodas, kultūras izpratne un izpausmes /Iniciatīva un uzņēmējdarbība 

Profesijas pamatuzdevumi un pienākumi

Automehāniķis plāno un veic automobiļu un to piekabju pieņemšanu remontā, diagnostiku,
apkopi un remontu, veic automobiļa nodošanu klientam. Konstatē un novērš automobiļu un to
piekabju defektus.

Kvalifikācijas ieguvei nepieciešama B kategorijas autovadītāja apliecība.
Automehāniķa profesionālo kvalifikāciju var iegūt tikai pēc autoatslēdznieka profesionālās
kvalifikācijas iegūšanas.

Prakšu vietas

SIA „Vidzemes dīzeļu remonta centrs”
SIA „Briks F”
SIA “Unitruck”
SIA „Elerto”
SIA „Rolis”

bottom of page