top of page
Augkopības tehniķis

Kultūraugu audzēšana, ražas novākšana un uzglabāšana, produkcijas ražošanas

plāna izstrāde

Izglītības programma - Augkopība

Iegūstamā kvalifikācija - Augkopības tehniķis

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība vai vispārējā vidējā (arī profesionālā vidējā) izglītība 

Programmas īstenošanas forma - Klātiene un neklātiene

Mācību ilgums - 4 gadi vai 1,5 gadi (neklātiene)

Iegūstamais izglītības dokumentsDiploms par profesionālo vidējo izglītību 

Programmas īstenošanas vieta - Priekuļi

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

(tikai 4-gadīgai programmai)

​Latviešu valoda /Angļu valoda /Matemātika /Dabaszinības /Sports /u.c.

Prakse uzņēmumos 720 stundas 4 gadīgai programmai, 320 stundas 1,5 gadīgai programmai

Profesionālie moduļi (profesionālie mācību priekšmeti)

Lauksaimniecības pamatprocesi /Augsnes īpašības un ielabošana /Lauksaimnieciskās ražošanas dokumentēšana /Augu pavairojamais materiāls /Kultūraugu mēslošana /Augkopības mehanizācija /Augu aizsardzība /Ražas sagatavošana uzglabāšanai /Lopbarības ražošana /Lauksaimniecības darbu organizēšana /Augkopības procesu organizēšana /Precīzās tehnoloģijas lauksaimniecībā /Traktortehnikas vadītāju sagatavošana

Profesijas pamatuzdevumi un pienākumi

Augkopības tehniķis plāno, organizē un veic kultūraugu audzēšanu, ražas novākšanu un uzglabāšanu dažādās lauksaimniecības sistēmās, ievērojot labas lauksaimniecības prakses nosacījumus; sastāda augkopības produkcijas ražošanas darbu veikšanas plānu; izstrādā darba uzdevumus, vada darba procesu augkopībā, izpilda darbus augkopības produkcijas ražošanā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai, augkopības tehniķim nepieciešama TR2 kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecība.

Augkopības tehniķis strādā augkopības uzņēmumā vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.

Prakšu vietas

LPKS "VAKS"
ZS "Mazdzērvītes"

u.c. lauksaimniecības uzņēmumi / zemnieku saimniecības

bottom of page