Augkopības tehniķis

Kultūraugu audzēšana, ražas novākšana un uzglabāšana, produkcijas ražošanas

plāna izstrāde

Izglītības programma - Augkopība

Iegūstamā kvalifikācija - Augkopības tehniķis

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība vai vispārējā vidējā (arī profesionālā vidējā) izglītība 

Programmas īstenošanas forma - Klātiene un neklātiene

Mācību ilgums - 4 gadi vai 1,5 gadi

Iegūstamais izglītības dokumentsDiploms par profesionālo vidējo izglītību 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

(tikai 4-gadīgai programmai)

​Latviešu valoda /Angļu valoda /Matemātika /Dabaszinības /Sports /u.c.

Prakse uzņēmumos 720 stundas 4 gadīgai programmai, 320 stundas 1,5 gadīgai programmai

Profesionālie mācību priekšmeti

Sabiedrības un cilvēka drošība /Sociālās un pilsoniskās prasmes /Lauksaimniecības pamatprocesi / Augsnes īpašības un ielabošana /Lauksaimnieciskās ražošanas dokumentēšana /Kultūraugu mēslošana /Augu aizsardzība /Augkopības mehanizācija /Ražas sagatavošana uzglabāšanai / Lopbarības ražošana /Traktortehnikas vadītāju sagatavošana /Lopkopības pamati / Lauksaimniecības darbu organizēšana /Augkopības procesu organizēšana /Precīzās tehnoloģijas lauksaimniecībā /Lopkopības darba organizēšana /Praktiskās mācības

Profesijas pamatuzdevumi un pienākumi

Augkopības tehniķis plāno, organizē un veic kultūraugu audzēšanu, ražas novākšanu un uzglabāšanu dažādās lauksaimniecības sistēmās, ievērojot labas lauksaimniecības prakses nosacījumus; sastāda augkopības produkcijas ražošanas darbu veikšanas plānu; izstrādā darba uzdevumus, vada darba procesu augkopībā, izpilda darbus augkopības produkcijas ražošanā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai augkopības tehniķim nepieciešama TR2 kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecība.

Augkopības tehniķis strādā augkopības uzņēmumā vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.

Prakšu vietas

LPKS "VAKS"
ZS "Mazdzērvītes"

u.c. lauksaimniecības uzņēmumi / zemnieku saimniecības

VTDT

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126

Telefons/fakss 641 30602, e-pasts: info@vtdt.edu.lv

uzdevumi_round_400x400px.png