Arhitekturas tehnikis.jpg
Arhitektūras tehniķis

Objekta uzmērīšanas veikšana un uzmērījumu rasējumu izgatavošana, orientēšanās jaunākajos un tradicionālajos būvmateriālos, ēku arhitektūras konstruktīvo mezglu izstrādāšana, grafiskas informācijas apkopošana un nepieciešamās dokumentācijas noformēšana

Izglītības programma - Arhitektūra

Iegūstamā kvalifikācija - Arhitektūras tehniķis

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība 

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi 

Iegūstamais izglītības dokumentsDiploms par profesionālo vidējo izglītību

Programmas īstenošanas vieta - Priekuļi

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

(tikai 4-gadīgai programmai)

Latviešu valoda /Angļu valoda /Matemātika /Dabaszinības /Sports /u.c.

Prakse uzņēmumos - informācija sekos

Profesionālie moduļi

Informācija tiek aktualizēta

Profesijas pamatuzdevumi un pienākumi

Arhitektūras tehniķis ir speciālists, kurš ir ieguvis profesionālo vidējo izglītību arhitektūrā, apguvis praktiskos projektēšanas pamatprincipus, veic objekta uzmērīšanu un izgatavo uzmērījumu rasējumus, orientējas jaunākajos un tradicionālajos būvmateriālos, arhitekta vadībā izstrādā ēku arhitektūras konstruktīvos mezglus, ieskaitot materiālu un detaļu specifikācijas, orientējas būvniecības izmaksu veidošanās jautājumos, grafiski apkopo informāciju un noformē nepieciešamo tehnisko dokumentāciju, izmantojot automatizētās projektēšanas programmas.

VTDT

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126

Telefons/fakss 641 30602, e-pasts: info@vtdt.edu.lv

uzdevumi_round_400x400px.png