top of page
Apģērbu dizainera
asistents

Apģērbu modelēšana un izgatavošana, materiālu izvēle, skiču veidošana

Izglītības programma - Apģērbu dizains

Iegūstamā kvalifikācija - Apģērbu dizainera asistents

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi

Iegūstamais izglītības dokumentsDiploms par profesionālo vidējo izglītību 

Prakse - Uzņēmumos 720 stundas 4 gadu laikā

Programmas īstenošanas vieta - Cēsis

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

​Latviešu valoda /Angļu valoda /Matemātika /Dabaszinības /Sports /u.c.

Profesionālie moduļi (profesionālie mācību priekšmeti)

Zīmēšana  /Kompozīcija /Gleznošana /Dizaina procesi /Apģērbu dizaina produktu ideju izstrāde /Apģērbu dizaina produktu skicēšana /Apģērbu dizaina produktu konstruēšana un modelēšana /Apģērbu dizaina produktu izstrāde /Apģērbu dizaina produktu konteksta izpēte /Apģērbu dizaina produktu izstrāde un pilnveide /Apģērbu kolekciju izstrāde un ražošana /Modes mārketings un zīmolvedība /Uzņēmējdarbība dizainā

Profesijas pamatuzdevumi un pienākumi:

Apģērbu dizainera asistents izpilda daļu no produktu dizainera pienākumiem: apzina lietotāja
vajadzības, veic analogu, materiālu un tehnisko risinājumu izpēti; skicē, izgatavo un testē maketus,
sagatavo tehnisko projektu, piedalās apģērbu dizaina projekta īstenošanā – funkcionālu un ilgtspējīgu produktu izgatavošanā un rezultātu prezentēšanā. Apzina, izstrādā un īsteno apģērbu dizaina projektus.

bottom of page