top of page
Apdares
darbu tehniķis

Virsmu apmešana un krāsošana, flīžu un grīdas segumu ieklāšana, ēkas fasāžu siltināšana

Izglītības programma - Būvdarbi

Iegūstamā kvalifikācija - Apdares darbu tehniķis

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi

Iegūstamais izglītības dokumentsDiploms par profesionālo vidējo izglītību 

Programmas īstenošanas vieta - Priekuļi

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

Latviešu valoda /Angļu valoda /Matemātika /Dabaszinības /Sports /u.c.

Prakse uzņēmumos 720 stundas

Profesionālie moduļi (profesionālie mācību priekšmeti)

Būvniecības process un būvdarbu veidi /Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde /Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana /Ģeodēzisko darbu izpilde /Apmešana /Sausā apmetuma veidošana /Grīdu ieklāšana /Flīzēšana /Krāsošana /Tapešu līmēšana /Dekoratīvā krāsošana /Ēku fasāžu siltināšana /Apdares darbu izpildes plānošana /Iekštelpu dekoratīvā apdare /Apdares darbu izpildes organizēšana

Profesijas pamatuzdevumi un pienākumi

Apdares darbu tehniķis plāno, uzrauga un izpilda apdares darbus, ievērojot darbu vadītāja norādījumus. Komplektē apdares darbu strādnieku posmus un vada to darbu, kā arī izpilda
apdares darbus visa veida būvēs. Apdares darbu tehniķis spēj lasīt rasējumus, patstāvīgi
izplānot veicamā darba operācijas darba vietā un izvēlēties piemērotas tehnoloģijas,
būvmateriālus, instrumentus un palīgaprīkojumu, kā arī prot rīkoties ar instrumentiem. Plāno
būvmateriālu piegādi, apdares darbu strādnieku sadarbību un darbu veikšanas kārtību, dod
nepieciešamos rīkojumus un pārbauda šo rīkojumu izpildi, nodrošina apdares darbu izpildi
atbilstoši projekta, būvnormatīvu, standartu un kvalitātes prasībām.

Prakšu vietas

SIA „WARSS+”
SIA”Wolf System”
SIA „Frontons”
A/S „Siguldas Būvmeistars”
SIA „Woltec”

bottom of page