top of page
Telekomunikāciju tehniķis

Telekomunikācijas iekārtu uzstādīšana, montāža un noskaņošana, mobilo sakaru tīklu būvniecība

Izglītības programma - Telekomunikācijas

Iegūstamā kvalifikācija - Telekomunikāciju tehniķis

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība 

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi

Iegūstamais izglītības dokumentsDiploms par profesionālo vidējo izglītību

Prakse - uzņēmumos 720 stundas 4 gadu laikā

Programmas īstenošanas vieta - Cēsis

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

Latviešu valoda /Angļu valoda /Matemātika /Dabaszinības /Sports /u.c.

Profesionālie mācību priekšmeti

EIKT pamatprocesi un darbu veidi /EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas /Vienkāršu algoritmu izstrāde /Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei /Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana /Biroja tehnikas apkope un remonts /Ārējo vadu un bezvadu telekomunikāciju tīklu ierīkošana un uzturēšana /EIKT drošības politikas veidošana /Telekomunikāciju tehniķa prakse /Drošības sistēmu uzstādīšana un uzturēšana (izvēle) /Sakaru centrāļu apkalpošana un EIKT produktu izstrāde (izvēle) /Praktiskās mācības

Profesijas pamatuzdevumi un pienākumi

Telekomunikāciju tehniķis ierīko telekomunikāciju tīklu, novērtē tīkla un tā elementu veiktspēju, veic tīkla bojājumu diagnostiku un novēršanu, konfigurē komutācijas un maršrutēšanas iekārtas, izmantojot atbilstošus instrumentus, mērinstrumentus un programmnodrošinājumu; ar savu profesionālo darbību nodrošina kvalitatīvu un nepārtrauktu telekomunikāciju tīkla darbību un attīstību.
Telekomunikāciju tehniķis strādā uzņēmumos, kuri sniedz telekomunikāciju tīklu ierīkošanas, būvniecības, uzturēšanas un apkalpošanas pakalpojumus, vai kā pašnodarbināta persona, vai kā individuālais komersants. 

 

bottom of page