top of page
Telekomunikāciju tehniķis

Telekomunikācijas iekārtu uzstādīšana, montāža un noskaņošana, mobilo sakaru tīklu būvniecība

Izglītības programma - Telekomunikācijas

Iegūstamā kvalifikācija - Telekomunikāciju tehniķis

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība 

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi

Iegūstamais izglītības dokumentsDiploms par profesionālo vidējo izglītību

Prakse - uzņēmumos 720 stundas 4 gadu laikā

Programmas īstenošanas vieta - Priekuļi

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

Latviešu valoda /Angļu valoda /Matemātika /Dabaszinības /Sports /u.c.

Profesionālie mācību priekšmeti

EIKT pamatprocesi un darbu veidi /EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas /Vienkāršu algoritmu izstrāde /Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei /Elektrotehnikas un elektronikas pamati /Telekomunikācijas tīklu tehnoloģijas, to ierīkošana un uzturēšana /Ārējo vadu un bezvadu telekomunikāciju tīklu ierīkošana un uzturēšana /Telekomunikācijas sistēmu lielumu mērījumi /Datu pārraides tehnoloģijas, to izbūve un uzturēšana /EIKT drošības politika

Profesijas pamatuzdevumi un pienākumi

Telekomunikāciju tehniķis ierīko telekomunikāciju tīklu, novērtē tīkla un tā elementu veiktspēju, veic tīkla bojājumu diagnostiku un novēršanu, konfigurē komutācijas un maršrutēšanas iekārtas, izmantojot atbilstošus instrumentus, mērinstrumentus un programmnodrošinājumu; ar savu profesionālo darbību nodrošina kvalitatīvu un nepārtrauktu telekomunikāciju tīkla darbību un attīstību.
Telekomunikāciju tehniķis strādā uzņēmumos, kuri sniedz telekomunikāciju tīklu ierīkošanas, būvniecības, uzturēšanas un apkalpošanas pakalpojumus, vai kā pašnodarbināta persona, vai kā individuālais komersants. 

 

bottom of page