top of page
KKZ_9053_50.jpg
Spēkratu mehāniķis

Spēkratu motoru, transmisijas, vadības ierīču, elektronisko, hidraulisko un pnematisko vadības sistēmu tehniskās apkopes, diagnostikas, defektu novēršanas un remonta veikšana

Izglītības programma - Mašīnzinības

Iegūstamā kvalifikācija - Spēkratu mehāniķis

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība 

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi 

Iegūstamais izglītības dokumentsDiploms par profesionālo vidējo izglītību 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

Latviešu valoda /Angļu valoda /Matemātika /Dabaszinības /Sports /u.c.

Prakse uzņēmumos 560 stundas 4 gadīgai programmai

Profesionālie mācību priekšmeti (moduļi)*

Mehānisko transportlīdzekļu uzbūves pamati /Atslēdznieka darbi /Demontāža un montāža /Riepu maiņa un remonts /Spēkratu tehniskā apkope un remonts /Rasēšana /Automobiļu vadītāju sagatavošana /Traktortehnikas vadītāju sagatavošana /Spēkratu šasijas remonts /Spēkratu elektroiekārtu remonts /Motoru remonts /Spēkratu hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts /Elektronisko sistēmu remonta pamati /Praktiskās mācības.

*moduļi un to skaits var mainīties

Profesijas pamatuzdevumi un pienākumi

Spēkratu mehāniķis plāno un veic spēkratu pieņemšanu remontā, diagnostiku, apkopi un
remontu. Konstatē un novērš spēkratu defektus. Veic mezglu un agregātu demontāžu, montāžu,
remontu un regulēšanu.
Spēkratu mehāniķa profesionālo kvalifikāciju var iegūt tikai pēc spēkratu atslēdznieka
profesionālās kvalifikācijas iegūšanas.
Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai spēkratu mehāniķim nepieciešama
automobiļa vadītāja apliecība un atbilstoša traktortehnikas vadītāja apliecība.

Prakšu vietas

SIA "Agritech"

SIA "Stokker"

SIA „Dojus Latvija”
SIA „Dotnuva Baltic”
SIA “Silja”
SIA „Konekesko Latvija”
SIA „Valtek”

bottom of page