top of page

Zināšanas par literatūru un mākslu

22.februārī, ar programmas “Latvijas skolas soma” atbalstu, 1.kursa datorsistēmu tehniķi apmeklēja J.Rozentāla un R.Blaumaņa muzeju Rīgā. Jaunieši guva dziļāku izpratni par nacionālās literatūras un mākslas vērtībām, tās nozīmi laikmetīgās mākslas procesos.


Šīs ekskursijas laikā jaunieši devās arī uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, animācijas filmas "Lielais Indriķis" leļļu izstādi, iepazina Kuzņecova porcelāna trauku izstādi, 11.sāva skatu laukumā vēroja Rīgas panorāmu.Archive
bottom of page