top of page

VTDT skolotāja Diāna Nīmane piedalījās Erasmus+ pieaugušo apmācītāju mobilitātes projektā

No 4.-11.martam VTDT skolotāja Diāna Nīmane piedalījās Erasmus+ pieaugušo apmācītāju mobilitātes projektā "Pieredze, kas iedvesmo".

Diāna devās uz Portugāli, Lisabonu, lai organizācijā EPD -

European Projects Development apgūtu jaunas metodes darbam ar pieaugušajiem.

Ieguvumi, ko šādā mobilitātes projektā var apgūt, ir pieaugušo izglītības programmu mācību procesa un vērtēšanas plānošana, savstarpējā sadarbība starp izglītojamajiem un skolotājiem profesionālajās skolās, kā arī iedvesmas un jaunu metodisko paņēmienu apgūšana.


Diāna stāsta, ka dodoties uz šādām apmācībām, ir būtiski uzzināt par valsti, uz kuru dosies, kā arī jābūt gatavam sarunāties angļu valodā. Tā pat, svarīgi doties ar atvērtu prātu un būt gatavam izaicinājumiem. Diāna aicina savus kolēģus būt drosmīgiem, pieņemt piedāvātajās iespējās, kā arī būt atvērtiem un draudzīgiem, pateicīgiem un novērtēt katru mirkli.

Projekta Nr. 2021-1-LV01-KA122-ADU-000020320, no 2021.gada 1.septembra līdz 1.maijam, to finansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma.Archive
bottom of page