top of page

VTDT īsteno Erasmus+ projektu un apkopo noderīgus resursus citiem tehnikumiem un uzņēmumiem

Gatavojoties mācību gada noslēgumam un domājot par nākamā gada plāniem, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums piedāvā iespēju arī citiem tehnikumiem Latvijā ielūkoties materiālos, kas tapuši Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektā. Materiālu krātuve paredzēta gan tehnikumiem, gan uzņēmumiem, kas sadarbojas ar tiem, lai nodrošinātu prakses vietas jauniešiem.

Šajos materiālos uzņēmumu pārstāvji, jo sevišķi tie darbinieki, kas atbildīgi par jauno profesionāļu apmācību, atradīs ideju kartes, darba lapas un iedvesmu sarunām ar jauniešiem par viņu iesaisti praksē uzņēmumā. Skolotājiem un skolu darbiniekiem noderīgi būs materiāli, kas saistīti ar prakses atskaišu veidošanu un skolēnu sagatavošanu praksei uzņēmumā.


Projekta ieviešanas gaitā esam secinājuši, ka profesionālās izglītības iestādes gan Latvijā, gan Somijā, Igaunijā un Nīderlandē, kas ir projektā iesaistītās valstis, saskaras ar līdzīga veida mācību prakšu īstenošanas izaicinājumiem. Piemēram, ne vienmēr uzņēmuma atbildīgais darbinieks, kurš ievada jauno profesionāli darba vidē, izprot jauniešu karjeras atbalsta jautājumus. Tā pat, ne vienmēr skolotāji, kas virza jauniešus praksei, īsteno daudzpusīgus pasākumus, kas konkrētajam jaunietim ļautu pilnvērtīgi iesaistīties praksē - tieši sagatavošanās posmā ir daudz izaicinājumu. Svarīgi, protams, ir sekot arī prakses gaitai un izvērtējumam.


Pirms materiālu un darba lapu apkopojuma, veicām arī pētījumu, ar kura izvērstākiem rezultātiem iespējams iepazīties https://www.vtdt.lv/techvet, taču būtiskākie secinājumi ir šādi:

- No studentu skatupunkta, pārsvarā tiek saņemts karjeras konsultēšanas atbalsts no skolotājiem grupās, nevis individuāli. Jaunieši uzskata, ka trūkst personīgu prakšu plāna, kas būtu sagatavots tieši viņiem.

- Uzņēmumi sagaida praksēs labi apmācītus studentus (ar vispārējo izglītību, sociālajām prasmēm un ieinteresētus darba dzīvē). Kā arī jauniešus ar atvērtu prātu un aktīvu attieksmi, tādus, kas vēlas pilnveidot sevi un ir gatavi strādāt, kā arī apņemas izpildīt dotos uzdevumus.


Projekta izveidotajā mājaslapā https://ej.uz/TechVET_idejas iespējams iepazīties ar ideju kartēm, kas tulkotas latviešu valodā un būs palīgs gan skolotājiem, gan uzņēmumu pārstāvjiem, kas koordinē un apmāca jauniešus - aicinām dalīties ar šiem materiāliem un pielietot savā darbā. Savukārt https://ej.uz/TechVET_LV saitē atradīsiet visus materiālus - daļu no tiem latviešu, daļu angļu valodā.

Kolēģiem Latvijas tehnikumos un sadarbības partneriem uzņēmumos novēlām veiksmīgu mācību gada noslēgumu, radošas idejas un ieinteresētus jauniešus prakšu vietās!

Comments


Archive
bottom of page