top of page

Vides iekārtu tehniķu mācības

Profesionālās tālākizglītības programmā, kurā iegūstama profesionālā kvalifikācija “Vides iekārtu tehniķis”, mācības jau pusē.


Aizvadītajā nedēļa apmācību process notika SIA Akvedukts un SIA Pipelife Latvija. To laikā tika apskatīti cauruļvadu tīklu noslēgarmatūras piemēri, pamatjautājumi kontekstā ar spiediena, caurplūdes un spiediena zudumiem. Tika skatītas praktiskas nianses, ar kurām jāsaskaras iekārtu pasūtīšanas procesā. Pie sadarbības partneriem bija iespēja iepazīties ar sūkņu remontdarbnīcas aprīkojumu un darbību, kā arī noskatīties ūdensvada posma un kanalizācijas akas metināšanas demonstrāciju un no speciālistiem šajos darbos uzzināt biežāk pieļautās kļūdas.


Tālāk apmācība turpinājās Tīnūžos, kur varēja apskatīt mākslīgā mitrāja darbību mazās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. Mācību ekskursija turpinājās dzeramā ūdens un notekūdeņu attīrīšanas stacijās Ogrē un Salaspilī.


Paldies visiem sadarbības partneriem!


Ūdens nozares cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanas iniciatīvas ir rosinājusi RTU, LŪKA, CLEANTECH Latvija klāstera, LDDK aktivitātes Eiropas partneru konsorcijā “Profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbība profesionālās izglītības ekselences veicināšanai (PoVE Water – Scale-up)”.Comentarios


Archive
bottom of page