top of page

Veiksmīga pieredzes apmaiņa lauksaimniecības skolu pedagogu seminārā

15.septembrī veiksmīgi noritēja tehnikuma organizētais lauksaimniecības skolu skolotāju seminārs Jelgavas novada zemnieku saimniecībā "Vilciņi -1", kurā piedalījās pedagogi no Malnavas koledžas, Jēkabpils koledžas Barkavas struktūrvienības, Kandavas tehnikuma Saulaines struktūrvienības, Daugavpils Būvniecības tehnikuma un Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas. Šoreiz profesionālo priekšmetu pedagogi kopā ar dabaszinību priekšmetu skolotājiem diskutēja par to, kā labāk sadarboties, lai realizētu Augkopības tehniķa modulārās programmas ieviešanu un profesijai nepieciešamo kompetenču apgūšanu. Dienas vērtīgākais ieguvums bija iepazīšanās ar mūsdienīgo tehnoloģiju izmantošanu augkopībā. Saimniecības īpašnieks Arnis Burmistris vēlīgi rādīja digitālo tehnoloģiju pielietošanu, dalījās pieredzē un nākotnes redzējumā par lauksaimniecības nozares perspektīvām.

Atskatoties uz semināru galvenās atziņas stāsta skolotāja Sarmīte Audere: “Kopīgi nonācām pie vairākiem secinājumiem – jāturpina pieredzes apmaiņa starp kolēģiem par mācību procesu, neskaidrību gadījumos nav jābaidās prasīt kolēģiem padomu vai jāturpina virzīties vienotu vērtēšanas kritēriju noteikšanā. Šo kolēģi aicināja izvirzīt kā vienu no tēmām nākamajam semināram. Sapratām, ka profesionālo priekšmetu skolotājiem trūkst zināšanu par mūsdienīgajām mācību metodēm. Mūsu tehnikumā rosināju kolēģi Mārīti Vītolu nodot tālāk Skola 2030 semināru ietvaros iegūtās zinības, jo interese par Mārītes sagatavoto prezentāciju bija liela. Iespējams varam sagatavot konkrētus metodiskos materiālus par jaunajām mācību metodēm un nosūtīt skolām. Savukārt Arnis Burmistris rosināja profesionālo priekšmetu skolotājus turpināt rīkot seminārus labās un modernās saimniecībās.”

Nākamai praktiskais seminārs iecerēts ZS “Kotiņi” Latgales pusē.

Comments


Archive
bottom of page