top of page

Vecāko kursu namdaru devums skolas labiekārtošanā

"Jaunajām kociņu kastēm brīvajā zonā starp mācību ēkām Cēsīs ir gara vēsture," stāsta skolotājs Andrejs Kokle. "Vispirms 2019. gadā katrs BN18 grupas audzēknis no baļķa ar cirvi iztēsa brusu, tad izveidoja savienojumu garumā jeb metinājumu un stūra savienojumu 90 grādos. Pēc tam Lauris Laukmanis un Verners Rudens katru brusu pārzāģēja uz pusēm, un, pastiprinot stūrus ar vītņstieņiem, izgatavoja divas kastes. Visbeidzot BN17 audzēkņi Ričards Berķis, Edvīns Eglītis un Mārtiņš Lagušniks šajā rudenī veica kociņu pārstādīšanu!"

Visam kastu radīšanas procesam līdzās bijis un uzraudzījis skolotājs Andrejs Kokle.

Paldies puišiem un skolotājam par ieguldīto darbu un veikumu!

Lai kastēm ilgs mūžs - līdz nākamai maiņai!
Comments


Archive
bottom of page