top of page

Uzņemšana jaunajam mācību gadam VTDT sākusies!

Dokumentu iesniegšana klātienē mācībām nākamajam mācību gadam Priekuļos un Cēsīs ir sākusies un norisināsies līdz 31. jūlijam. Dokumentus pieņemsim arī 25. un 26. jūnijā.


Aicinām, dodoties iesniegt dokumentus klātienē, līdzi ņemt šādus dokumentus:

1. Iepriekšējo izglītību apliecinošu dokumentu un pielikumu “Sekmju izraksts’’ (uzņemšanā nepieciešams uzrādīt dokumenta oriģinālus);

2️. Medicīnas izziņu (veidlapa Nr. 027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju un veselības atbilstību sporta nodarbībām;

3️. Divas fotogrāfijas 3x4 cm izmērā;

4️. Personību apliecinošu dokumentu (pasi, ID karti vai dzimšanas apliecību) uzrādīšanai uzņemšanā.


Dokumentus ikviens var iesniegt personīgi (nepilngadīgās personas kopā ar vecākiem vai aizbildni), uzrādot personu apliecinošus dokumentus un noslēdzot savstarpēju sadarbības līgumu.


Uzņemšanas noteikumi pieejami ŠEIT.

Taču joprojām aicinām aizpildīt uzņemšanas pieteikumu tehnikuma mājas lapā, sadaļā UZŅEMŠANA. Plašāk par tehnikumā apgūstamajām profesijām iespējams uzzināt mājas lapā sadaļā PROFESIJAS.


Comentários


Archive
bottom of page