top of page

Tiekas ar biedrību "Zaļā brīvība"

Šonedēļ ēdināšanas pakalpojumu speciālistiem bija tikšanās ar biedrības "Zaļā brīvība" pārstāvi Valteru Kinnu, kurš vadīja interesantas radošās darbnīcas. Paši jaunieši atzina, ka interesantākais esot bijis izsekot kečupa ražošanas procesam.


"Zaļā brīvība" ir sabiedriska vides aizsardzības un vides izglītības organizācija, kas dibināta 1993. gadā un 2000. gadā pārreģistrēta kā “Zaļā brīvība”. Tās misija – veicināt tādas sabiedrības attīstību, kas dzīvo saskaņā ar sevi un apkārtējo vidi.

Lai to paveiktu, biedrība informē sabiedrību par patērētājdarbības un globalizācijas ietekmi uz dabu un sociālo vidi, aicina līdzdarboties lēmumu pieņemšanā par jautājumiem, kas tieši vai netieši ietekmē ikdienas dzīvi, veicina vides nevalstisko organizāciju līdzdalību nacionālās un starptautiskās likumdošanas izstrādē, pieņemšanā un ieviešanā, kā arī pretojas ļaunprātīgai varas izmantošanai. Biedrība tic tam, ka ilgtspējīgas pārmaiņas nenotiek pašas no sevis.
Comments


Archive
bottom of page