top of page

Tehnikums veidos sadarbību ar LLU

Šonedēļ Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums (VTDT) un Latvijas Lauksaimniecības Universitāte (LLU) parakstīja sadarbības līgumu starp abām mācību iestādēm, lai kopīgiem spēkiem stiprinātu profesionālās izglītības jomu un nodrošinātu tās pēctecību, iesaistītu tehnikuma izglītojamos, LLU studentus un pasniedzējus kopīgos projektos un aktivitātēs, sekmētu profesionālās informācijas apmaiņu.


Kā stāsta VTDT direktors Artūrs Sņegovičs, partnerības mērķis ir veicināt sadarbību starp LLU fakultāšu un tehnikuma kokizstrādājumu izgatavošanas, koka izstrādājumu dizaina, ēdināšanas pakalpojumu, pārtikas produktu tehnoloģijas, viesnīcu pakalpojumu, tūrisma pakalpojumu un autotransporta nozares specialitātēm. “Esam apvienojuši spēkus, lai veicinātu šo profesionālo jomu attīstību un popularizēšanu sabiedrībā un jauniešu vidū, aicinātu jauniešus apgūt abu mācību iestāžu piedāvātās profesijas un skaidrot, ka tās atbilst darba tirgus pieprasījumam. Esam vienisprātis, ka kopīgi ir jāveicina profesionālās izglītības pēctecības un stiprināšanā profesionālajās jomās, tādējādi nodrošinot iespējas tehnikuma absolventiem turpināt pilnveidot zināšanas un prasmes LLU piedāvātajās profesionālajās studiju programmās un dalīties ar labās prakses piemēriem un veidot pieredzes apmaiņu starp mūsu tehnikumu un LLU.”
Comentários


Archive
bottom of page