top of page

Tehnikums uzsāk dalību Erasmus+ projektā "NextSteps@TechVET"

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums uzsāk dalību Erasmus+ 2.pamatdarbības “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” stratēģiskās partnerības projektā "NextSteps@TechVET".


Stratēģiskās partnerības projektu koordinē Somijas universitāte "Häme University of Applied Sciences" (HAMK), sadarbojoties Somijas vadošajam tehnikumam "Koulutuskuntayhtymä Tavastia" un "Kouvola Region Vocational College" (KSAO), Igaunijas partneriem - tehnikumam "Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool", Nīderlandes tehniskajai skolai "Stichting voor Christelijk beroepsonderwijs en volwassen educatie Friesland/Flevoland" un Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumam.

Projekts veicinās darba vidē balstītu mācību, kā arī skolotāju un pasniedzēju profesionālo attīstību. Paredzēts izstrādāt pētījumu par pašreizējo situāciju sadarbībai starp tehnikumiem un uzņēmumiem, doties pieredzes apmaiņās, izstrādāt vadlīnijas praktikantus uzņemošajiem uzņēmumiem, apmācīt šo uzņēmumu darbiniekus, kā arī dot iespēju izglītojamajiem piedalīties starptautiskās pieredzes apmaiņās.


Projekta galvenās aktivitātes: a) pašreizējās situācijas un attīstības vajadzību izpēte sadarbībai starp tehnikumiem un darba vidi jeb uzņēmumiem. b) materiālu izstrāde, lai atbalstītu darba vidē balstītas mācības, prasmes un sadarbību starp tehnikumiem un uzņēmumiem. c) darba vidē balstītu mācību paraugprakses veidošana no skolotāju, izglītojamo un uzņēmēju skatu punkta. d) vadības prasmju uzlabošana, atzīšana un akreditācija, attīstot digitālo "open-badge" principu. Projekta darbības laiks 36 mēneši - no 2020.gada 1.septembra līdz 2023.gada 31.augustam.  "NextSteps@TechVET" projektu 2020-1-FI01-KA202-066596 “Līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma”.

Sagatavoja Terēze Stālmane, VTDT projektu vadītāja
Comments


Archive
bottom of page