top of page

Tehnikumā norisinās PIKC seminārs lauksaimniecībā

13. februārī Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā norisinājās profesionālās kompetences pilnveides seminārs “Lauksaimniecības nozares modulārās profesionālās izglītības programmu aprobācija labās prakses piemēri un izaicinājumi”.


Pedagogi dalījās modulāro programmu ieviešanas pieredzē, kur iezīmējās vairāki apstākļi un vajadzības, proti, jāņem vērā lauksaimniecības apmācības sezonalitāte; nepieciešami vienoti mācību plāni un vērtēšanas prasības – kritēriji un skala; nepieciešama elektroniska vietne materiāliem, kas pieejami skolotājiem; nav skaidrības par Augkopības tehniķa profesionālās kvalifikācijas eksāmena saturu – informācijai būtu jābūt atklātai un pieejamai.


Tāpat semināra gaitā izkristalizējās kopīgas problēmsituācijas tehnikumos. Stāsta Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma skolotāja Sarmīte Audere: “Kad lauksaimniecības tehnikumi vēl piederēja Zemkopības ministrijai, Latvijas lauku konsultāciju centrs (LLKC) organizēja skolotāju apmācību, izdeva literatūru un metodiskos materiālus lauksaimniecības specialitāšu apmācībai. Tagad katrs skolotājs cīnās viens: jāmeklē informācija, jāsagatavo materiāli stundām un vēl jāseko strauji augošās nozares attīstībai. Tāpat arī praktisko darbu organizācija balstās vien uz skolotāju personīgajiem kontaktiem un iniciatīvu. LLKC valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis solīja par esošo situāciju runāt Lauksaimniecības nozares ekspertu padomē un apsvērt risinājumus. Tāpat LLKC vadītājs apsver iespēju lauksaimniecības skolotājiem uzdāvināt ar profesionālām programmām aprīkotus portatīvos datorus - tāda iespēja esot. Būtu fantastiski!”

Lūgta rezumēt seminārā gūto, skolotāja S.Audere min, ka kolēģu sanākšana kopā un problēmu izrunāšana jau ir svarīga un vajadzīga. “Konstatējām, ka katrs savā skolā darām, ko varam, problēmas ir vienādas, tāpēc risināt vajadzētu centralizēti, kopīgi. Un, protams, tikties biežāk. Zemnieku saimniecības “Vilciņi-1” agronoms Arnis Burmistrs teica paldies skolotājiem par nopietno ikdienas darbu un aicināja viesoties savā saimniecībā gan skolotājus, gan audzēkņus, lai iepazīstinātu ar mūsdienīgo tehnoloģiju praktisko pielietojumu, ko noteikti izmantosim. Bija prieks par to, ka saņēmu paldies no kolēģiem citos tehnikumos par stundu materiāliem, ar kuriem dalījos.”


Paralēli pedagogu semināram tehnikumā norisinājās arī audzēkņu pieredzes apmaiņa par mācīšanās procesu modulārajās izglītības programmās un praktiska apmācība - informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana modulāro mācību programmu apguvē. Arī jaunieši dalījās savā vielas apgūšanas praksē, dalījās ar sasniegumiem mācību procesā, apmainījās ar idejām un mācību metodēm, ko pielieto katrs no tehnikumiem.


Seminārs notiek Valsts izglītības satura centra ESF projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (vienošanās nr. 8.5.3.0/16/I/001)


Comentarios


Archive
bottom of page