top of page

Tehnikumā apskatāma izstāde "Ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt!"

Tehnikumā Priekuļos no 4.februāra līdz 4.martam apskatāma ceļojošā izstāde “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”. Izstāde apskatāma tehnikuma jaunajā korpusā 1. un 2.stāvā, kā arī vecajā korpusā 3.stāvā pie bibliotēkas. Izstāde apskate skolā nodrošināta projekta “Skolas soma” ietvaros.


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB) un plānošanas reģioniem ir izveidojusi ceļojošu izstādi “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”. Tā stāsta par 50 Latvijas ainavu dārgumiem, kas, izraudzīti iesaistot sabiedrību. Izstādē ir iekļautas mums visiem nozīmīgo Latvijas ainavu fotogrāfijas, vēsturiski fotoattēli no iedzīvotāju un LNB krājumiem. Katru Latvijas reģionu izstādē raksturo 10 ainavu dārgumi. Ikvienam interesentam būs saistoši un interesanti no jauna iepazīt tādas Zemgales “pērles” kā: Mūsas un Mēmeles satekas ainava ar Bauskas pili, Daugavas ainava ar Pļaviņu HES, Daugavas ainava pie Klidziņas, ietverot Skrīveru dendroloģisko parku, Daugavas un Pērses satekas ainava ar Kokneses viduslaiku pilsdrupām un parku, Jelgavas pils, parka un Pils salas ainava, Mežotnes ainava ar pilskalnu, muižu un parku Lielupes krastos, Rundāles pils ansambļa ainava, Saukas ezera ainava ar Sēlijas lauku sētām, Tērvetes parka ainava ar pilskalnu un Zemgales auglīgā līdzenuma ainava.
Commentaires


Archive
bottom of page