top of page

Skolotāji tiekas VTDT organizētajā darba grupas sanāksmē

VTDT organizētajā darba grupas sanāksmē, kas notika tiešsaistē, tikās skolotāji no Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma, Rīgas Valsts tehnikuma, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma, Jelgavas tehnikuma, Aizkraukles Profesionālās vidusskolas un Ogres tehnikuma, lai analizētu modulārās profesionālās izglītības programmas "Kokizstrādājumu izgatavošana" aprobāciju (profesionālās kvalifikācijas - Mēbeļu galdnieks, Būvizstrādājumu galdnieks, Koka izstrādājumu ražošanas tehniķis, Datorizētu kokapstrādes iekārtu operators).


Tika runāts par moduļu saturu un secību. Tāpat skolotāji apsprieda jautājumus par dažādiem literatūras avotiem. Neizpalika arī saruna par profesionālās kvalifikācijas eksāmena jauno saturu, ko visi gaidām ar nepacietību.

Sarunas noslēgumā skolotāji vienojās par nepieciešamajiem profesionālās pilnveides kursiem un to norises laiku.


Paldies skolotājiem par aktīvu iesaisti sarunā, dalīšanos savā pieredzē.

Uz tikšanos Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā jau 2022.gada aprīlī, kad dienas garumā skolotāji darbosies praktiskajās darbnīcās!Comments


Archive
bottom of page