top of page

Skola saņem jaunu traktoru veiksmīgākai lauksaimniecības profesiju apguvei

Aizvadītājā nedēļā tehnikums saņēma un varēja iemēģināt minitraktoru KIOTI CK4010CH. Šis jaunais mācību līdzeklis bija ļoti gaidīts pirkums, lai vēl veiksmīgāk spētu realizēt lauksaimniecības programmu apguvi tehnikumā.


Tā iegāde tika realizēta projekta "Priekuļu tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, projekts Nr.8.1.3.0/16/I/002" ietvaros.


Par jauno traktoru neviltoti priecājas lauksaimniecības priekšmetu skolotāja Sarmīte Audere. Viņa stāsta, ka jaunajiem lauksaimniekiem šis būs ļoti būtisks ieguvums, jo lauksaimniecības profesiju apgūstošie jaunieši ir ļoti aktīvi un ieinteresēti tieši praktiskajos darbos. Pagājušajā nedēļā LM 19 kursu jaunieši Artis Kurzemnieks un Dāvis Čiraks jau piedalījās aršanas darbos, bet brīvdienās praktiskos darbus augu aizsardzībā veica neklātienes audzēkņi LAn20-9, kur apguva augu aizsardzības līdzekļu aprēķinus, darba šķīduma sagatavošanu un smidzināšanu.


Comentarios


Archive
bottom of page