top of page

Seminārs Norvēģijā

No 29.novembra līdz 2.decembrim Norvēģijas pilsētiņā (Øystese) norisinājās ERASMUS+ programmas ietvaros organizēts pasākums “Maza mēroga partnerību projektu īstenošana pieaugušo izglītībā; formālā darba pieaugušo izglītībā integrācija”. Seminārā piedalījās 41 dalībnieks no 12 Eiropas savienības valstīm (Latvijas, Norvēgijas, Spānijas, Grieķijas, Polijas, Čehijas, Beļģijas, Horvātijas, Vācijas, Zviedrijas, Nīderlandes, Somijas).


Semināra galvenie mērķi:

1. Iedvesmot un sniegt jaunas idejas, lai uzlabotu darbu ar integrāciju pieaugušo izglītībā;

2. Veicināt dalībnieku izpratni un sniegt praktiskas prasmes sagatavojot maza mēroga partnerības (KA210) projekta pieteikumu;

3. Nodibināt kontaktus un iegūt sadarbības partnerus maza mēroga partnerības (KA210) un īstermiņu mobilitāšu programmās (KA122).


Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumu šajā kontaktseminārā pārstāvēja projektu vadītāja Monta Strupause. Projekta ietvaros atrasti potenciālie partneri tālāku sadarbību veidošanā, gūtas iemaņas projektu pieteikuma sagatavošanā un vispārēja izpratne par kopējo Erasmus+ programmu iespējām, aktualitātēm un nosacījumiem. Seminārs finansēts no Eiropas Savienības Erasmus+ programmas.

Comments


Archive
bottom of page