top of page

Satikšanās un darba prieks Interreg projektā

2021.gada 20. un 21. septembrī mūsu tehnikuma skolotāji Maija Bambe, Emīls Salmiņš,

Nazika Bumbiere un BN20 audzēknis Ņikita Vasiljevs piedalījās Centrālbaltijas reģiona Interreg

projekta SENsationalSTEM organizētajās mācībās Talsu novadā.

Jau pagājušo mācību gadu skolotāji un jaunieši aktīvi darbojās Interreg projektā, kurā tiek

veidoti starptautiski skolēnu mācību uzņēmumi. Veiksmīga sadarbība ir izveidota starp Igaunijas,

Somijas un Latvijas izglītības iestādēm un organizācijām.

Šī tikšanās bija ļoti vērtīga, pat, ja triju valstu jaunieši tikās katrs pats savā valstī, jo tā

spēja radīt daudz auglīgāku gultni viņu izsapņotajām biznesa idejām. Par to pārliecinājāmies

“Uguņu Dambjos” pavadītajās divās dienās, kur tikāmies ar latviešu jauniešiem - speciālās

izglītības vajadzībām, kas kopīgi strādāja pie savas biznesa idejas un atpūtās. Gan jauniešu, gan

viņu skolotāju un mentoru dzīvesprieks, smaidi un mirdzošas acis liecināja, ka līdz ar savu pirmo

klātienes tikšanos projekts ir ieguvis jaunu perspektīvu.

Tikšanos ievadīja ierastā tiešsaistes sapulce ar jauniešiem no Igaunijas un Somijas,

aktualizējot projektā gaitā jau paveikto un pārrunājot turpmākos uzdevumus. Pēc tās latviešu

jauniešiem bija iespēja iepazīties savstarpēji, jo iepriekš visas projekta tikšanās bija notikušas

attālināti un jaunieši no dažādām skolām darbojās kopīgi, tomēr dzīvē viens otru nekad nebija

satikuši. Atpūta bija kā balva par darbu pagājušajā mācību gadā.

Projektā iesaistītie ne tikai atpūtās, viņiem bija iespējas papildināt savas zināšanas par

dažādām svarīgām biznesa darbības niansēm. Iegūtās zināšanas pamēģināt pielietot savu

uzņēmumu ietvaros un ieklausīties uzņēmēju pieredzes stāstos un ieteikumos.

Comentários


Archive
bottom of page