top of page

Saņem apliecības neformālās izglītības programmās

Tehnikumā no 2019. gada 31. augusta mācības uzsākusi 91 nodarbinātā persona 8 izglītības programmās Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbināto personu profesionālās” kompetences pilnveide 4. kārtas ietvaros.

13 izglītojamie, nokārtojot noslēguma pārbaudījumu, ieguva apliecības Neformālās izglītības programmā ”Koka izstrādājumu dizains, restaurācija”, kurā restauratora Jāņa Tolpežņikova vadībā apguva restaurācijas praktiskos paņēmienus.

14 izglītojamie ieguva zināšanas būvniecības darbu vadīšanas jomā, saņemot apliecības par Neformālās izglītības programmas „Mūsdienīga būvniecības procesa vadīšana” apguvi.

Savukārt 26. janvārī noslēdzās mācības Neformālās izglītības programmā „Mēbeļu restaurācija”. Iemaņas restaurācijas darbos dalībnieki apguva praktiski – restaurējot dažāda veida senāku laiku ražotas mēbeles. Apliecību saņemšanas brīdī (attēlā) izglītojamie izteica gandarījumu par iegūtajām zināšanām Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā.Комментарии


Archive
bottom of page