top of page

Projekta ietvaros mācības pabeiguši vairāk kā 150 strādājošo

Mūsdienās darba dzīves cikls – cilvēks mācās, strādā, tad atkal mācās, pārkvalificējas, papildina zināšanas, atkal strādā. Mēs tehnikumā tikai priecājamies par katru cilvēku, kurš ir gatavs ik mirkli mācīties ko jaunu. Uzskatām, ka šim ciklam starp profesionālās pieredzes krāšanu un izglītošanos būtu jānorisinās regulāri.


Kopš pieaugušo izglītības projekta sākšanās 2017. gadā Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā mācības kopumā beiguši vairāk nekā 150 strādājošo. Lielākā atsaucība bijusi tieši 4. pieteikšanās kārtā, kad tehnikumā mācības uzsāka pieaugušie profesionālās tālākizglītības programmās Augkopība un Autotransports, kuri savas 2 gadu laikā gūtās prasmes rādīja pārbaudījumos jūnijā.
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4. kārtas ietvaros īstenotās profesionālās tālākizglītības programmas “Augkopība”, profesionālā kvalifikācija augkopības tehniķis absolventi (12.06.2021.)

Comments


Archive
bottom of page