top of page

Profesionālā kvalifikācija "Šuvējs"

3.novembrī Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma ārpus formālās izglītības profesionālās kvalifikācijas eksāmenā piedalījās 8 dalībnieces, iegūstot profesionālo kvalifikāciju “Šuvējs”.


Eksāmenā bija jāparāda gan savas teorētiskās zināšanas, gan praktiskās iemaņas. Grupas lielākā daļa to paveica izcili!


Prieks par jaunajām profesionālajām šuvējām, jo šīs profesijas pārstāvji darba tirgū ir un vienmēr būs pieprasīti!


Ja darba tirgum nepieciešamās prasmes ir jau iegūtas darba vidē vai citur, ikvienam iedzīvotājam ir iespēja pieteikties ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai. Eksāmens ir lieliska iespēja iegūt valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas apliecību.Comments


Archive
bottom of page