top of page

Profesionālā izglītība un mūsdienu jaunieša vajadzības - kas būs tālāk?

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums stratēģiskās partnerības projektā "NextSteps@TechVET" veicis pasniedzēju, jauniešu, kā arī uzņēmumu intervijas un anketēšanu, lai apzinātu - kā šobrīd norit sadarbība starp tehnikumiem un darba vidi. Pilns pētījuma apkopojums, kurā šie jautājumi apskatīti gan vietējā mērogā, gan salīdzinot ar projekta partneriem Somijā, Igaunijā un Nīderlandē, gaidāms vasaras vidū, tomēr jau šobrīd ir jautājumi, kurus pētām un kuri neatstāj vienaldzīgus.


1. Tieši šodien, vairāk kā jebkad agrāk, mācību iestādēs jauniešiem tiek piedāvātas karjeras izpētes iespējas, nodarbības un pasākumi, kas ļauj iepazīt dažādas profesijas un izvēlēties sev piemērotāko. Bet kādēļ gan šim jautājumam pievērst tik lielu uzmanību?


Projekta ietvaros, pētījumā šo jautājumu apskatām no tieši mainīgās pasaules skatupunkta. Tehnikumā tieši praktisko priekšmetu pasniedzēji ir tie, kas iedvesmo, kas jauniešus ievada darba dzīvē. Un, kā izrādās, karjeras izpētes pasākumu mērķis ir ne tikai ļaut izvēlēties piemērotāko profesiju, bet dod atbalstu un zināšanas tām situācijām, kad patiesi sāksies jauniešu “īstā dzīve” ārpus tehnikuma telpām, kad viņiem būs jāizdara izvēles, jāpieņem karjeras izaicinājumi un jā - arī jāmaina profesijas (lai cik ļoti mēs vēlētos, ka jaunieši savu karjeru turpina tieši tajā jomā, ko apguvuši tehnikumā, tikai aptuveni 20% pēc mācībām savu dzīvi saista ar šo jomu). Un vispār - vai ir tāda “īstā dzīve”, kas sāksies pēc skolas absolvēšanas? Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā mēs ticam, ka tieši mācību process šeit, vidē, kas pilna radošuma, praktisku mācību un darba prakšu, arī ir jauniešu patiesā dzīve, ko izbaudīt un no tās smelties ne tikai zināšanas, bet arī prieku un iedvesmu turpmākajai dzīvei un karjeras izvēlēm.


2. Tehnikums - jo praktiska darbošanās ir sirdslieta. Patiešām, tehnikumus kā mācību iestādes jaunieši izvēlas, jo šī ir iespēja realizēt savu potenciālu, darbojoties praktiski. Un kā izrādās, šis apgalvojums ir balstīts pierādījumos, piemēram, Zviedrijas pētniece Lisa Ferm skaidro, ka jaunieši, kas apgūst arodu, teorētiskās zināšas apgūst, domājot par to, kā šīs lietas noderēs praksē. Un tieši šis ir jautājums, kas svarīgs mūsdienās - turpināt iegūt arī teorētiskas zināšanas, ko pielietot praksē, lai sasniegtu vislabākos rezultātus. Neapstāties sarežģītāku uzdevumu priekšā, izvērtēt, plānot un uzlabot savu darbību, plānot karjeru - ja katrs jaunietis tehnikumā šiem aspektiem pievērsīs pietiekami nozīmīgu uzmanību, karjeras iespējām un attīstībai robežu nebūs!


Kopumā skaidrs ir viens - karjeras plānošana (ko mācību iestādē virza gan personāls, gan karjeras konsultanti, gan pasniedzēji) un jauniešu motivācija darboties praktiski, kā arī sevi attīstīt un domāt par savu karjeru jau skolas gados, ir virzītājspēks laimīgam jaunietim veiksmīgā karjerā.


"NextSteps@TechVET" projektu 2020-1-FI01-KA202-066596 “Līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma”.

Comments


Archive
bottom of page