top of page

Priekuļos sacenšas jaunie lauksaimnieki

Priekuļos, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā, šogad notika Latvijas lauksaimniecības nozares jauno profesionāļu meistarības konkurss “Skills Latvia”, ko rīkoja Valsts izglītības un attīstības aģentūra. Šī gada tēma  bija “Augkopība”. Konkursā piedalījās  profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no Malnavas koledžas,  Kandavas Lauksaimniecības  tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienības,  Jēkabpils Agrobiznesa  koledžas Barkavas  struktūrvienības un mājnieki no Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina  tehnikuma.


Sešas jauniešu komandas iepriekš bija rūpīgi gatavojušās. Konkursa žūrijā bija eksperti no Agroresursu un ekonomikas institūta – Dace Piliksere un Artūrs Lozbergs, LLKC  Cēsu konsultāciju biroja –  Dace Kalniņa. Konkursa darba uzdevumu  izpilde bija saistīta  gan ar teorētiskajiem jautājumiem, situāciju analīzes un praktiskajiem uzdevumiem, kas iedalīti septiņos moduļos: augkopība un vide (jāzina ar augkopību saistītie riska faktori videi, situācijas analīze par augkopības radītā vides piesārņošanas riska mazināšanu), lauksaimniecības sistēmas (to  iedalījums un raksturojums), augsne un tās apstrāde (Latvijas augšņu tipi, augsnes īpašības un to noteikšana lauka apstākļos, augsnes apstrādes veidi un to pielietojums), kultūraugi un augu maiņa (kultūraugu sugas un to audzēšana, kultūraugu sugu noteikšana pēc attēliem un sēklām), augu aizsardzība (kaitīgie organismi un to ierobežošana, kaitīgo organismu noteikšana pēc attēliem), augkopības mehanizācija I (darbs ar smidzinātāju un augu aizsardzības līdzekļiem), augkopības mehanizācija II  (minerālmēslu izsēja).


Augkopībā audzēkņi izvērtēja augkopības riskus videi, risku mazināšanas iespējas, parādīja zināšanas aktuālajā likumdošanā un izskaidroja, kādas ir lauksaimniecības sistēmas Latvijā (konvencionālā, integrētā, bioloģiskā lauksaimniecība), kādi ir to ieguvumi, zaudējumi saimniekojot; iedziļinājās jautājumos par augsni un tās apstrādi, arī augšņu analīžu veikšanu; atpazina  kultūraugus, to sēklas, arī nezāles; vērtēja sējas, ražas  kvalitātes rādītājus, augu aizsardzības pasākumus, augu slimības un kaitēkļus. Vēl praksē īstenoja smidzināšanas iekārtu iestādīšanu darbam, minerālmēslu izkliedēšanu lauka apstākļos. Jautājot dalībniekiem  par sacensību  smagāko  sadaļu, dalībnieki atzina, ka  tā ir “Augkopība un vide”, arī nezāļu atpazīšana, taču visi  par sev veiksmīgāko sadaļu uzskatīja darbu ar tehniku. Kopumā visi  puiši startēja veiksmīgi un līdz pēdējam brīdim nebija nojaušami sacensību līderi.


Sīvajā sacensībā par labāko jauno profesionāļu lauksaimniecības nozarē titulu ar mazu punktu pārsvaru vinnēja Jēkabpils Agrobiznesa koledžas pārstāvji Mārtiņš Šķēls, Artūrs Stabulnieks;  sudrabu un bronzu ieguva  mājnieki no Priekuļu Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma – Reinis Bērziņš, Kristers Briedis un otra komanda Raivis Riekstiņš, Mārtiņš Lipskis. Taču ieguvēji ir visi dalībnieki.


Laukos arī turpmāk  strādās jauni, talantīgi un zinoši lauksaimniecības praktiķi.


Dace Kalniņa, LLKC Cēsu konsultāciju birojs
Comments


Archive
bottom of page