top of page

Piedalies Erasmus+ programmās!

Hei, hei, hei! Profesionālo prasmju pilnveidošana ārzemēs, jauni atklājumi, piedzīvojumi, draugi. To visu Tu varēsi iegūt piedaloties Erasmus+ programmas 1.pamatdarības (KA1) aktivitātes “Mācību mobilitātes profesionālā izglītības sektorā” (KA102) projekta Nr. 2020-1-LV01-KA102-077262 “Profesionālā pieredze Eiropā – jaunu kompetenču ieguvums” mobilitātēs.

No Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma mobilitātes paredzētas 31 jaunietim.

1.plūsma (tika realizēta) - 4 dalībnieki programmā "Būvdarbi" - 2 dalībnieki programmā "Ēdināšanas pakalpojumi" Īstenošanas laiks oktobris-novembris 2021.gads Vācijā, Šverīne

2.plūsma - 3 dalībnieki programmā "Administratīvie un sekretāra pakalpojumi" - 3 dalībnieki programmā "Programmēšana" - 3 dalībnieki programmā " Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli"

- 2 dalībnieki programmā " Apģērbu dizains" Īstenošanas laiks marts 2022.gads Portugāle, Lisabona

3.plūsma

- 3 dalībnieki programmā " Koka izstrādājumu dizains"

Īstenošanas laiks marts 2022.gads Spānija, Barselona

4.plūsma

- 3 dalībnieki programmā " Enerģētika un elektrotehnika" Īstenošanas laiks 2022.gads Vācija, Leipciga

5.plūsma

- 2 dalībnieki programmā "Ēdināšanas pakalpojumi"

- 4 dalībnieki programmā "Autotransports"

- 2 dalībnieki programmā "Būvdarbi"

Īstenošanas laiks 2022.gads Austrija, Klāgenfurte

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un Eiropā, mobilitātes laiki var mainīties. Lai projektam izraudzītos piemērotākos dalībniekus, notiks KANDIDĀTU ATLASES KONKURSS!

Konkursa atlases kritēriji:

Potenciālajam projekta dalībniekam praksei sākoties jābūt vismaz 18 gadus vecam;

Projekta dalībniekam mobilitātes laikā jābūt derīgam Covid pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikātam; Tiks vērtētas vidējās atzīmes profesionālajos priekšmetos un praktiskajās mācībās; Labas angļu valodas prasmes sarunvalodas līmenī; Nopietna attieksme pret mācību darbu un laba uzvedība; Spēja strādāt komandā;

Aktīva dalība ārpusskolas aktivitātēs; Dalība skatēs, profesionālajos konkursos un praktiskā darba pieredze savā profesijā.

Pieteikšanās konkursam:

Potenciālie dalībnieki raksta motivācijas vēstuli ar detalizētu pamatojumu, kāpēc tieši viņš ir jāizvēlas dalībai praksē, jāiekļauj konkursa atlases kritērijos minēto nosacījumu izklāsts; Projekta dalībnieku pretendentiem jāaizpilda un jāpievieno motivācijas vēstulei Europass CV (angļu valodā). Motivācijas vēstule ir jāiesniedz līdz 2022.gada 4.februārim (ieskaitot) direktora vietniecei projektu, praktiskās apmācības un starptautiskās sadarbības jomā Kristīnei Krodziniecei Priekuļos Jaunā korpusa 104.kabinetā (ja ir kādi jautājumi, rakstiet uz e-pastu: kristine.krodziniece@vtdt.edu.lv vai zvaniet uz mob. tālr. 29198670); Līdz 4.februārim iesniegtās motivācijas vēstules izvērtēs komisija: profesionālo mācību priekšmetu skolotāji, angļu valodas skolotājs, direktora vietniece projektu, praktiskās apmācības un starptautiskās sadarbības jomā.

Visus potenciālos projekta dalībniekus aicināsim uz pārrunām, kurās katrs varēs parādīt sevi no labākās puses un pārliecināt konkursa žūriju, ka tieši viņš ir tas, kam jādod iespēja iziet starptautisku praksi!
Comentários


Archive
bottom of page