top of page

Piedalās tiešsaistes viktorīnā

3.kursa namdaru komanda “Jaunie Namdari” ar dalībniekiem Reini Feldmani, Lauri Parmu, Valtu Roni un 3.kursa augkopības tehniķu komanda “Jaunie Agronomi” ar dalībniekiem Baibu Kristu Koncu, Martu Lipsku, Markusu Irmeju, Gintu Straumi piedalījās Vidzemes Augstskolas organizētajā tiešsaistes viktorīnā par tēmu “Aprites ekonomika”.


Viktorīna norisinājās platformā Kahoot, šogad par spēles tēmu tika izvēlēta pasaulē jau ilgu laiku samilzusī problēma par atkritumu apsaimniekošanu. Pusotru stundu ilgajā viktorīnā, atbildot uz 80 jautājumiem, tika noskaidroti labākie. Namdaru komanda ieguva 12.vietu, bet jauno agronomu komanda 22.vietu.

Valts Ronis stāsta: “Jautājumi bija patiešām sarežģīti, tomēr gūtā pieredze un zināšanas ir neatsveramas. Manuprāt, katram būtu svarīgi atcerēties šķirot atkritumus un nemēslot mums apkārt, jo šāda Zeme mums ir viena.”

Lauris Parms piemin: “Rezultāts nebija tik svarīgs, galvenais ir gūtās zināšanas, kuras arī man tagad palīdzēs aizvien vairāk izprast globālo atkritumu apsaimniekošanas problēmas.”Comments


Archive
bottom of page