top of page

Pie Lāčplēša

24.oktobrī 1.kursa elektrotehniķi un atjaunojamās enerģētikas tehniķi apmeklēja Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja pamatekspozīciju un piedalījās muzejpedagoģijas nodarbībā “Andrejs Pumpurs un eposs “Lāčplēsis”.


Mācību ekskursijas laikā izglītojamie iepazina kultūras norises, izstaigājot muzeju. Nodarbības laikā izspēlēja eposu “Lačplēsis”, tādā veidā tuvāk izzinot A.Pumpura daiļradi kultūras mantojumā un paplašinot redzesloku par Latvijas vēsturi, būtiskiem notikumiem Lielvārdes kultūras dzīvē.


Jaunieši ekskursiju novērtēja kā ļoti interesantu, atzīstot, ka guvuši jaunas atziņas par eposu “Lāčplēsis”, kā arī Andreju Pumpuru un viņa dzīves gājumu.


Ekskursija notika kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros.Comments


Archive
bottom of page