top of page

Pasākums “Stratēģiju iedzīvināšana PII”

Aktīva diena Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma pedagogiem, darbiniekiem – tehnikumā notika pieredzes pārneses pasākums “Stratēģiju iedzīvināšana PII”. Kopā ar pasākuma moderatoru, dialogu dizaineri Valdi Melderi un organizāciju psihologu un treneri Uldi Pāvulu tika daudz diskutēts, domāts un spriests par tehnikumu, tā nākotni, vīziju, vērtībām un mērķiem! Trenētas savstarpējās komunikācijas un sadarbības prasmes.

Vērtīgs, jaunām zināšanām un prasmēm bagāts pasākums! Paldies vadītājiem un dalībniekiem! Esam ceļā uz vēl kvalitatīvāku mācību procesu!


Pieredzes pārneses pasākums “Stratēģiju iedzīvināšana PII” notika Valsts izglītības satura centra ESF projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” ietvaros.


Archive
bottom of page