top of page

Partneru sanāksmē diskutē par pētījuma rezultātiem

Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta “Baltic Green Leadership: VET Students as Agents of Change” partneru sanāksmē diskutē par “Baltijas valstu un Somijas zaļās un aprites ekonomikas labās prakses” pētījuma rezultātiem.


No 30. līdz 31.augustam Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums piedalījās projekta sadarbības partneru sanāksmē Rīgā, lai pārrunātu pētījuma “Baltijas valstu un Somijas zaļās un aprites ekonomikas labās prakses” rezultātus un, lai plašāk iepazītos ar zaļās domāšanas, ilgtspējas un aprites ekonomikas labās prakses piemēriem Latvijā.


“Baltijas valstu un Somijas zaļās un aprites ekonomikas labās prakses” pētījumā tika apkopota un analizēta pašreizējā situācija zaļās un aprites ekonomikas jomā. Pētījumā secināts, ka zaļās un aprites ekonomikas prakses nozīmīgumu Baltijas valstīs un Somijā nosaka kopīgi vides izaicinājumi, ekonomiskie mērķi un apņemšanās īstenot globālās ilgtspējas iniciatīvas.


Pētījuma ietvaros tika veiktas kopumā 12 intervijas ar uzņēmumiem no Baltijas valstīm un Somijas, kas pārstāv dažādas biznesa sfēras (transportu un loģistiku, IKT, ražošanu, celtniecību, viesmīlību u.c.), lai noskaidrotu, kā uzņēmumi praktiski savā darbībā ievieš zaļās domāšanas un aprites ekonomikas idejas. Analizējot interviju rezultātus secināts, ka organizācijas demonstrē apņemšanos uzņemties atbildību par iespēju sasniegt globālos ilgtspējas mērķus, aktīvi īstenojot iniciatīvas, kas vērstas uz atkritumu samazināšanu, videi draudzīgu materiālu izmantošanu, energoefektivitātes veicināšanu un vietējās kopienas iesaistīšanu ilgtspējas aktivitātēs.


Projekta ietvaros profesionālās izglītības iestāžu pasniedzējiem, kuriem ir interese par zaļo un aprites ekonomiku, šī gada oktobrī būs iespēja piedalīties kopējās apmācības Helsinkos, Somijā, ar mērķi palielināt savas zināšanas par zaļo un aprites ekonomiku, kā arī radīt inovatīvus pedagoģiskās pieejas šo tēmu pasniegšanai audzēkņiem.


Projektā darbojas partneri no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas, vadošais partneris ir Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera. Projekta ietvaros līdz 31.10.2025. gadam plānots risināt vides un klimata problēmas, attīstot profesionālās izglītības skolotāju, pasniedzēju, vadītāju un audzēkņu “zaļās” kompetences.


Projekta nr. 2022-1-LV01-KA220-VET-000089171

Vairāk par projektu: balticgreenvet.euComentários


Archive
bottom of page