top of page

Panākumi tiek novērtēti

Svinīgā pasākumā godināti Cēsu novada skolēni - valsts olimpiāžu, zinātniski pētniecisko darbu lasījumu un konkursu uzvarētāji. Starp labākajiem arī mūsu tehnikums – nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa “SkillsLatvia 2023” un nozares jauno profesionāļu meistarības konkursa "Augkopība" laureāti.


Cēsu novada domes vārdā tās priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs pateicās gan jauniešiem, gan viņu skolotājiem par Cēsu novada vārda cildināšanu un nešanu plašumā. Novads var lepoties ar tik asiem prātiem un zelta rokām!


Vēlreiz sveicam mūsu uzvarētājus - Reini Abramovu (1.vieta nominācijā Smago spēkratu tehnoloģijas) un skolotāju Senti Ķezi, Kalvi Kalcenavu (1.vieta nominācijā Elektriskās instalācijas) un skolotāju Arti Spruģevicu, Edgaru Kristiānu Prokofjevu (1.vieta nominācijā Mēbeļu izgatavošana) un skolotāju Andreju Šimanajevu, Sintiju Bukšu (3.vieta nominācijā Tērpu dizains) un skolotāju Diānu Nīmani, Martu Lipsku un Dānielu Deņisovu (1.vieta konkursā "Augkopība") un skolotāju Sarmīti Auderi.

Comments


Archive
bottom of page