top of page

Pēc pieredzes un zināšanām uz Austriju

Oktobrī un novembrī 12 tehnikuma jaunieši, Erasmus+ programmas ietvaros, devās uz Austriju.


Četri automehāniķi un astoņi namdari. Lielākā daļa no šīs grupas mobilitātē bija mēnesi un jau ir atgriezušies mācībās tehnikumā, bet daļa jauniešu Austrijā kopumā pavadīs trīs mēnešus.


Austrijā jaunieši pielietoja savas profesionālās iemaņas konkrētās valsts darba vidē, kā arī iepazina Klāgenfurti un tās apkārtni.


Piedalīšanās šādos Erasmus+ programmas braucienos bagātina jauniešu profesionālās prasmes, dod pārliecību par savām spējām labi darboties profesijā, kā arī paplašina skatījumu uz profesiju un dzīvi ārpus mājām.


Brauciens organizēts Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) profesionālās izglītības sektora projekta Nr. 2022-1-LV01-KA121-VET-000060967 ietvaros.





Comments


Archive
bottom of page