top of page

Noslēgušās mācības programmā "Automobiļu elektroiekārtu un elektronisko sistēmu remonts"

3.decembrī noslēdzās mācības grupām PMB8-22.1 un PMB8 -22.2, kuras Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. kārtas ietvaros apguva modulārās profesionālās izglītības programmas “Autotransports” moduļu kopu “Automobiļu elektroiekārtu un elektronisko sistēmu remonts”.


Deviņu mēnešu laikā mācību dalībnieki apguva automobiļu elektroiekārtu remonta un elektronisko sistēmu remonta pamatus.


Gandarījums par augstajiem rezultātiem gala pārbaudes darbos un prieks, ka daži strādājoši pieaugušie atkārtoti izvēlējās Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumu, lai ESF projekta ietvaros apgūtu izvēlēto izglītības programmu.


ESF projekta mērķis - pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.Comments


Archive
bottom of page